Tiềm năng phát triển thị trường game mobile tại Việt Nam khá hấp dẫn

Lợi thế dân số trẻ, tỷ lệ người dùng internet băng thông rộng ở mức cao, sự tăng trưởng nhanh của các thiết bị di động và sự tham gia mạnh mẽ của người dùng vào mạng xã hội, Việt Nam là nước nằm trong nhóm quốc gia phát triển và tiềm năng nhất của thị trường game di động khu vực Đông Nam Á.

Bình luận

Đăng ký hoặc Đăng nhập để tham gia thảo luận chủ đề này.
No comments yet