Thịnh Thế Tam Quốc – Tìm hiểu hệ thống Túi & Kho

Túi & Kho là nơi lưu trữ các vật phẩm nhận được trên con đường chinh chiến của các anh hùng Thịnh Thế Tam Quốc.

Túi

Túi hành trang của nhân vật sẽ có tổng cộng 210 ô chứa đồ và được chia thành 5 trang.

Trong đó sẽ có 1 trang thường (mở ngay từ đầu), các ô còn lại sẽ mở khi các anh hùng đạt cấp VIP nhất định.

2game_7_3_ThinhTheTamQuoc_31.jpg (374×517)

Kho

Ít ai để ý rằng trong Thịnh Thế Tam Quốc cũng có kho chứa vật phẩm. Với giao diện gần tương tự như Túi.

Để có thể sử dụng Kho, các hùng có thể đến gặp NPC Quản lý Kho ở thành chính (175,135).

2game_7_3_ThinhTheTamQuoc_32.jpg (153×249)

Trang chủ: https://tt3q.360game.vn/

Thịnh Thế Tam Quốc    *Đã đóng cửa*
Nhập vai
4
Đánh giá game này!
45 bình chọn

Bình luận

Đăng ký hoặc Đăng nhập để tham gia thảo luận chủ đề này.
No comments yet