THỎA THUẬN TRAO ĐỔI CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI 2GAME.VN

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:

 1. Thỏa Thuận [TDT1]: là thỏa thuận sử dụng mạng xã hội 2GAME.VN, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.
 2. 2GAME.VN: là dịch vụ mạng xã hội do công ty cổ phần Wetaps là chủ quản.
 3. Wetaps: là Công ty Cổ Phần Wetaps.
 4. Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.
 5. Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản 2GAME.VN.
 6. 2GAME ID: là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Wetaps
 7. Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG DỊCH VỤ:

 1. 2GAME.VN cung cấp các thông tin mới bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về game để Người Sử Dụng tham khảo và chia sẻ.
 2. 2GAME.VN cho phép Người Sử Dụng kết bạn, chia sẻ với nhau thông qua kênh “tìm kiếm bạn bè”, “gợi ý kết bạn”
 3. 2GAME.VN là mạng xã hội cung cấp dịch vụ trao đổi, thảo luận và phản hồi trực tiếp giữa Người Sử Dụng 2GAME.VN với nhau thông qua công cụ chat bằng kí tự chữ. Người Sử Dụng có thể tương tác public hoặc theo chế độ riêng tư, tùy sự điều chỉnh và lựa chọn của Người Sử Dụng.
 4. Người Sử Dụng có thể trao đổi, thảo luận và phản hồi nhóm với nhau thông qua tính năng chát nhóm.
 5. 2GAME.VN cho phép Người Sử Dụng đăng tải thông tin, hình ảnh lên blog cá nhân, chia sẻ cảm xúc, tình trạng bản thân và tương tác, chia sẻ cảm xúc với Người Sử Dụng khác.
 6. 2GAME.VN phát triển nền tảng flatform, theo đó cho phép Người Sử Dụng đăng tải ứng dụng trên 2GAME.VN để Người Sử Dụng 2GAME.VN sử dụng và trả nghiệm
 7. 2GAME.VN phát triển hệ thống nhiệm vụ giúp người chơi trải nghiệm đầy đủ các chức năng và trò chơi trên 2GAME.VN.
 8. 2GAME.VN cho phép người dùng đổi quà tại hệ thống 2GAME.VN Shop từ vàng ảo được tích lũy khi tham gia 2GAME.VN.
 9. 2GAME.VN tập hợp nhiều ứng dụng game với các thể loại khác nhau. Người Sử Dụng có thể sử dụng và trải nghiệm. Tùy vào từng thể loại và phát triển trò chơi trên ứng dụng khác nhau, Người Sử Dụng có thể sử dụng trên wesite hoặc trên các thiết bị di động.
 10. Người Sử Dụng 2GAME.VN có thể sử dụng dịch vụ trên Website hoặc/và các ứng dụng 2GAME.VN phát triển trên thiết bị di động.
 11. 2GAME.VN cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Wesite và/hoặc trên ứng dụng 2GAME.VN phát triển.

ĐIỀU 3: CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ SỬA ĐỔI.

 1. Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ 2GAME.VN, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và quy định, quy chế mà 2GAME.VN liên kết, tích hợp bao gồm nhưng không giới hạn 2GAME ID được quy định tại website: https://2GAME.VN/profile
 2. Khi truy cập, sử dụng 2GAME.VN bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng 2GAME.VN mà Wetaps phát triển thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.
 3. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, 2GAME.VN không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội 2GAME.VN này, Quy chế 2GAME ID có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. 2GAME.VN sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
 4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

ĐIỀU 4: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

 1. Người Sử Dụng phải đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 13 tuổi trở lên mới được phép đăng ký và sử dụng 2GAME.VN.
 2. Khách hàng sử dụng tài khoản 2GAME ID để truy cập 2GAME.VN. Khách hàng cũng có thể đăng nhập 2GAME.VN từ tài khoản liên kết à 2GAME.VN cho phép.
 3. Khách hàng phải tuân thủ các yêu cầu về đăng ký, đăng nhập tài khoản theo Mục 2 quy định đăng ký, đăng nhập tại Quy chế thỏa thuận 2GAME.VN (tại website: https://2game.vn/profile).
 4. Một số tính năng của 2GAME.VN yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng 2GAME.VN với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng 2GAME.VN được tốt nhất.
 5. Trên Website/ứng dụng 2GAME.VN xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, bạn không nên suy luận rằng 2GAME.VN hoạt động, kiểm soát hoặc sở hữu với những website này. Việc truy cập tới các trang này khác hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. 2GAME.VN không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang 2GAME.VN.
 6. 2GAME.VN cho phép Người Sử Dụng cung cấp, chia sẻ hình ảnh, nội dung, ứng dụng thuộc các thể loại mà 2GAME.VN định hướng. 2GAME.VN sẽ thẩm tra sơ bộ về kỹ thuật và nội dung mà Người Sử Dụng chia sẻ, nội dung cung cấp của Người Sử Dụng có thể không được đăng tải lên ngay lập tức.
 7. Bài viết đánh giá ý kiến của bạn là một phần Dịch vụ 2GAME.VN. Người Sử Dụng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên 2GAME.VN. Người Sử Dụng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của mình phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.

ĐIỀU 5: CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI.

Khi sử dụng sản phẩm 2GAME.VN, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

 1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên 2GAME.VN nhằm mục đích:
  – Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
  – Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  – Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
 2. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng 2GAME.VN nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên 2GAME.VN.
 3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên 2GAME.VN.
 4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Người Sử Dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá
 5. Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
 6. Lợi dụng mạng xã hội 2GAME.VN để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.
 7. Đặt tài khoản, tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục
 8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
 9. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín 2GAME.VN hoặc Wetaps dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 10. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên 2GAME.VN mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Wetaps.
 11. Lợi dụng 2GAME.VN để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 12. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên 2GAME.VN.
 13. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 14. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
 15. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của 2GAME.VN bằng văn bản.
 16. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của 2GAME.VN. Bạn không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại 2GAME.VN bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của 2GAME.VN bằng văn bản.
 17. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên 2GAME.VN xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 18. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 19. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào 2GAME.VN
 20. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ 2GAME.VN.
 21. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ 2GAME.VN
 22. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của Wetaps.

ĐIỀU 6: NỘI DUNG CUNG CẤP TRAO ĐỔI THÔNG TIN.

 1. Khi đăng kí sử dụng dịch vụ 2GAME.VN, Người Sử Dụng có thể upload nội dung lên 2GAME.VN. Nội dụng upload lên 2GAME.VN phải phù hợp với thể loại, tiêu chuẩn mà 2GAME.VN cho phép.
 2. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm về nội dung của việc đăng tải trên Dịch vụ 2GAME.VN. Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng mình sở hữu hoặc/và được sự đồng ý của chủ sở hữu về nội dung mà mình đăng tải đồng thời Người Sử Dụng cấp phép cho 2GAME.VN tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương mại, bí mật thương mại, hoặc quyền khác liên quan đến nội dung để phổ biến nội dung trên dịch vụ 2GAME.VN theo các Điều khoản Dịch vụ.
 3. Ngoài những nội dung 2GAME.VN chủ động đăng tải, 2GAME.VN không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng bởi bất kỳ Người Sử Dụng nào. 2GAME.VN không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ. 2GAME.VN sẽ chủ động loại bỏ tất cả các nội dung Người Sử Dụng đăng tải mà không cần báo trước nếu 2GAME.VN nhận định hoặc nhận được thông báo rằng Người Sử Dụng đã đăng tải những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 4. Đây là website mạng xã hội 2GAME.VN thuộc quyền sở hữu của Wetaps, Wetaps cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan.
 5. Người Sử Dụng được đăng tải thông tin chia sẻ, bài hát, clip ngắn, ứng dụng và/hoặc những nội dung khác phù hợp với tiêu chí của 2GAME.VN. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng tải lên 2GAME.VN các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.
 6. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng 2GAME.VN một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi của bạn.
 7. Bạn cũng cho phép Người Sử Dụng sản phẩm của Wetaps được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
 8. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong 2GAME.VN đều thuộc về Wetaps hoặc được cấp phép hợp pháp cho Wetaps sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Wetaps, bạn không được phép xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc xâm phạm bằng các hình thức khác tới quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm của Wetaps.
 9. Trong mọi trường hợp, 2GAME.VN được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên website.
 10. Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website mạng xã hội này, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài những nội dung 2GAME.VN chủ động đăng tải, Wetaps không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng website đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể thôi không sử dụng sản phẩm và cam kết không có những hành động xâm phạm tới Wetaps và 2GAME.VN.
 11. Ngoài các sản phẩm của Wetaps, 2GAME.VN có thể cho phép hoặc liên kết với đối tác thứ ba để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của họ trên 2GAME.VN, do đó, khi tải, cài đặt hoặc sử dụng một sản phẩm như vậy, Người Sử Dụng thừa nhận rằng (i) Người Sử Dụng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (ii) mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của bên thứ ba, Wetaps sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.
 12. Để đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của Người Sử Dụng, Wetaps theo kế hoạch và quyết định của mình sẽ tiến hành nâng cấp, cập nhật thường xuyên các phiên bản, tính năng mới 2GAME.VN mà không phải báo trước với Người Sử Dụng. Thông tin chi tiết về phiên bản cập nhật sẽ được Wetaps công bố tại website: 2GAME.VN.
 13. Người Sử Dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ 2GAME.VN, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Người Sử Dụng. Người Sử Dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và 2GAME.VN được loại trừ trách nhiệm này. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu giữ một bản trước khi đăng tải lên 2GAME.VN.
 14. Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho Wetaps sử dụng nội dung trao đổi thông tin của bạn cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.
 15. Wetaps có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng Wetaps có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bạn.
 16. Trong quá trình sử dụng 2GAME.VN, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi có thể từ chối việc bạn đăng ký để sử dụng các dịch vụ khác của Wetaps.
 17. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm 2GAME.VN, Wetaps có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 18. 2GAME.VN quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng, bạn có trách nhiệm xem xét và xác định sản phẩm, nội dung nào của 2GAME.VN thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì bạn phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.
 19. Người Sử Dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sư, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan khi sử dụng 2GAME.VN

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA Wetaps

 1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng 2GAME ID và Quy chế cung cấp trao đổi thông tin này này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Wetaps được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.
 2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Wetaps, Wetaps có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của Wetaps cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Wetaps có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 4. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, Wetaps có quyền tắt ngay lập tức các bình luận, clip, ứng dụng, hội thoại chát hoặc nội dung vi phạm khác đang được phát bởi Người Sử Dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của người dùng khác, Wetaps sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm Wetaps có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi người dung và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. Wetaps có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, Wetaps sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Wetaps là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.
 5. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Wetaps.
 6. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của Wetaps, tuy nhiên Wetaps chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 7. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, Wetaps không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

ĐIỀU 9: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

 1. Wetaps sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm.
 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Wetaps cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Wetaps sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 3. Wetaps hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của Wetaps. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
 4. Bài viết, clip, video của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. 2GAME.VN không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào mà Người Sử Dụng đăng tải. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của 2GAME.VN. Chúng tôi có quyền giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 10: THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT

 1. Quy trình đăng ký tài khoản 2GAME ID chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho Wetaps hay không tùy thuộc vào quyết định của Người Sử Dụng. Tuy nhiên Wetaps chỉ tiếp nhận và hỗ trơ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của Wetaps.
 2. Wetaps có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của Wetaps, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng
 3. 2GAME.VN có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. 2GAME.VN được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:
  – 2GAME.VN được bạn chấp thuận.
  – Dịch vụ 2GAME.VN cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
  – Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;
  – Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng website liên kết trên website của mạng xã hội này để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.
 4. Wetaps luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên Wetaps không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Wetaps dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, Wetaps không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.
 5. Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Wetaps không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.
 6. Trong quá trình sử dụng 2GAME.VN, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ Wetaps liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, BỒI THƯỜNG

 1. Nguyên tắc lý vi phạm
  Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, 2GAME.VN sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp dưới đây:
  – Khóa tài khoản 2GAME ID có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc nội dung được đăng tải 2GAME.VN.
  – Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với 2GAME.VN và các sản phẩm, dịch vụ do Wetaps cung cấp
 2. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
  – Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của sử dụng 2GAME.VN sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  – Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng 2GAME.VN phải được gửi đến Wetaps ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:
  Địa chỉ liên lạc:
  BỘ PHẬN 2GAME.VN – CÔNG TY CỔ PHẦN Wetaps
  22 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  E-mail: cs@xtv.vn
 3. Wetaps sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.
 4. Wetaps chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 5. Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng 2GAME.VN với nhau, có thể Wetaps sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Wetaps sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Wetaps sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng 2GAME.VN hợp pháp và chính đáng.
 6. Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Wetaps khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng 2GAME.VN

ĐIỀU 12: QUY TẮC QUẢN LÍ XỬ PHẠT VI PHẠM NGƯỜI DÙNG

 1. Nguyên tắc
  a. Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
  b. Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, 2GAME.VN sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
  c. Hình thức xử phạt khóa tài khoản 2GAME ID có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản 2GAME ID.
  d. Nếu tài khoản 2GAME ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
 2. Các hình thức xử phạt:
  Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 10 ngày
  Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 20 ngày
  Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.
 3. Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:.
  – Người Sử Dụng có hành vi lợi dụng 2GAME.VN nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người Sử Dụng đặt tên tài khoản trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  – Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người Sử Dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặcTrong đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm.
  – Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng 2GAME.VN, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
  – Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản 2GAME.VN.
  – Phá hoại hệ thống mạng xã hội 2GAME.VN: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat. Sử dụng 2GAME.VN để nôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 4. Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 20 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.
  – Hành vi giao tiếp: chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
  – Quảng cáo: nội dung đăng tải của Người Sử Dụng có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo khác bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung như: Tuyên truyền hoặc liên quan đến việc treo máy dùm/ mua bán ID mua bán tài khoản, chuyên bẻ khóa tài khoản, spam bộ sản phẩm giải trí, vật phẩm riêng, treo máy ngoài, hỗ trợ, … và các thông tin quảng cáo khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Wetaps. Ngoài ra Người Sử Dụng sử dụng sản phẩm với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt 2 hoặc hình phạt 3
  – Xâm phạm riêng tư: sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.
  – Công kích người khác: sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
  – Vi phạm bản quyền: sử dụng nội dung không thuộc bản quyền của mình để đăng tải lên 2GAME.VN mà không được phép của chủ quyền.
 5. Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 10 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.
  – Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.
  – Đăng tải video, âm thanh, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
  – Lôi kéo công đồng thành viên tham gia có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.
  – Các hình ảnh, video được streaming, đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục vi phạm luật pháp Việt Nam.

ĐIỀU 13: BẢN QUYỀN VÀ QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

 1. Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến 2GAME.VN thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của Wetaps hoặc được cấp phép hợp pháp cho Wetaps sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp.
 2. Trừ khi được sự đồng ý của Wetaps, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm 2GAME.VN.
 3. Tại các khu vực Người Sử Dụng được phép đăng tải nội dung, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng 2GAME.VN mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, 2GAME.VN vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải, phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Người Sử Dụng xuất hiện hoặc tồn tại trên 2GAME.VN.
 4. Wetaps có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền Sở Hữu Trí Tuệ khác trong sản phẩm 2GAME.VN của Wetaps. Việc sử dụng quyền và sở hữu của Wetaps cần phải được Wetaps cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, Wetaps không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
 5. Người Sử Dụng đồng ý để Wetaps tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp thông qua việc sử dụng sản phẩm 2GAME.VN một cách hoàn toàn miễn phí. Người Sử Dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí liên quan đến việc Wetaps sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung của Người Sử Dụng.
 6. Quy trình thông báo vi phạm bản quyền: Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ 2GAME.VN, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho Wetaps về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.Wetaps sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà Wetaps nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến phòng bản quyền của 2GAME.VN tại địa chỉ:
  Địa chỉ liên lạc:
  BỘ PHẬN 2GAME.VN – CÔNG TY CỔ PHẦN WETAPS
  22 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  Email: cs@xtv.vn