Tặng 210 giftcode game Bang Bang Online

Nhân dịp webgame Bang Bang Online tròn 4 tuổi và vẫn đang trên đà phát triển, NPH CMN gửi tặng đọc giả 2Game 210 giftcode giá trị.