Tặng 178 VIP code game Vainglory

Tặng 178 VIP code game Vainglory

Nhân dịp game MOBA đa nền tảng Vainglory tiến hành update bản 4.0 mà NPH Super Evil Megacorp đã gửi tặng đến đọc giả 2Game 178 VIP code giá trị.