Quyền Vương 98 – Tìm hiểu tướng King

Quyền Vương 98 – King là người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và độc lập, là đồng môn Muay Thái với Joe nhưng King phát triển theo một thiên hướng khác biệt.

Quyền Vương 98 – Tìm hiểu tướng Vice

Vice là một trong Bát Xà, nhận chỉ thị của Goenitz giả làm Thư ký Giám sát, lập nhóm với Iori Yagami tham gia Quyền Vương để giám sát kiểm soát sức mạnh của anh ta.

Quyền Vương 98 – Tìm hiểu tướng Mature

Quyền Vương 98 – Mature mang trong mình dòng máu của tộc Orochi, với biệt hiệu “Người đàn bà tàn nhẫn”, ra đòn bằng tay nhưng uy lực sắc như dao cạo.