Trò chuyện với nữ admin trang blog Cửu Âm Chân Kinh 2

Trò chuyện với nữ admin trang blog Cửu Âm Chân Kinh 2

Nhân dịp trang chủ game Cửu Âm Chân Kinh 2 Online của SnailGame chính thức ra mắt mà 2Game bọn mình đã tìm đến bắt chuyện với bạn Mộng Tuyết Hoa – một nữ game thủ có tiếng trong cộng đồng game kiếm hiệp.