Chiến Quốc Bá Nghiệp – Giới thiệu Bá Thương

Chiến Quốc Bá Nghiệp – Bá Thương: Phá trận trường kì 3000 dặm, tung hoành thiên hạ ai dám địch! Bá Thương thuộc về hệ cận chiến vật lý, có năng lực sinh tồn cực mạnh, là nhục thuẫn không thể thiếu của tác chiến quần thể, thuộc về loại hình xung phong.

Chiến Quốc Bá Nghiệp – Giới thiệu Nho Sĩ

Nghề Nho Sĩ trong Chiến Quốc Bá Nghiệp có nghề bổ trợ, nhưng AOE sát thương của Nho Sĩ không thấp, quét quái rất có hiệu quả, khi hỗn chiến mô hình lớn có thể đánh ra sát thương rất tốt.

Chiến Quốc Bá Nghiệp – Giới thiệu phụ bản – P2

Chiến Quốc Bá Nghiệp – Tướng quân muốn nâng cao cảnh giới khiến bản thân càng lớn mạnh hơn? Nhưng muốn nâng cao cảnh giới nếu không có đủ mức cảm ngộ thì cũng hết cách, bây giờ, giới thiệu tướng quân tham gia hoạt động phụ bản mức cảm ngộ.