Tặng 333 giftcode Thủy Chiến 3D Mobile

Tặng 333 giftcode Thủy Chiến 3D Mobile

Nhân dịp game mobile Thủy Chiến 3D Mobile ra mắt thành công tại Việt Nam mà NPH VTC Mobile đã gửi tặng đến đọc giả 2Game 333 giftcode độc quyền.

Vua Chiến Hạm – Trận Hình

Vua Chiến Hạm – Đô Đốc có thể mở giao diện trận hình thông qua biểu tượng “trận“ ở bên dưới giao diện trò chơi.

Vua Chiến Hạm – Thăng Cấp

Trong Vua Chiến Hạm, Đô Đốc sau khi tham gia các phụ bản, tính năng và hoạt động sẽ nhận được 1 lượng kinh nghiệm, mỗi khi đạt đủ số lượng điểm kinh nghiệm nhất định có thể thăng cấp.

Vua Chiến Hạm – Chiến hạm Lớp Yamato

Vua Chiến Hạm – Lớp Yamato gồm 3 chiến hạm, là chiến hạm có trọng tải lớn nhất thế giới. Nó được lắp đặt 3 đại bác 3 nòng dài 460mm. Khả năng phòng thủ vô cùng nổi trội.

Vua Chiến Hạm – Chiến hạm Lớp Essex

Vua Chiến Hạm – Lớp Essex gồm 2 chiến hạm, là tàu sân bay số lượng nhiều nhất Mỹ chế tạo. Hỏa lực và phòng thủ đều khá mạnh, đồng thời được lắp đặt Radar loại mới.