Chào mừng bạn đến với chính sách quyền riêng tư của "2GAME.VN"

Khi bạn sử dụng dịch vụ "2GAME.VN", điều đó có nghĩa là bạn tin tưởng vào việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu đó và chúng tôi sẽ làm gì với dữ liệu đó. Điều quan trọng là phải hiểu những nội dung này, vì vậy chúng tôi hy vọng bạn dành thời gian để đọc chính sách này một cách cẩn thận. Xin lưu ý rằng bạn có thể tìm thấy một số điều khiển trong tài khoản của tôi, thông qua các điều khiển này, bạn có thể quản lý thông tin của mình và bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn.

Chính sách bảo mật

Ví dụ

Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như tìm kiếm và chia sẻ thông tin, liên lạc với người khác hoặc tạo nội dung mới. Nếu bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi theo một cách nào đó (chẳng hạn như tạo tài khoản "2GAME.VN"), chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, chẳng hạn như hiển thị kết quả tìm kiếm và quảng cáo phù hợp hơn cho bạn Kết nối với người khác hoặc giúp bạn chia sẻ nội dung với người khác dễ dàng và nhanh chóng hơn. Vì bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tôi hy vọng bạn có thể hiểu rõ cách chúng tôi sử dụng thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích các vấn đề sau:

 • Những thông tin chúng tôi thu thập và tại sao chúng tôi thu thập nó.

 • Làm thế nào chúng ta sử dụng thông tin này.

 • Chúng tôi cung cấp cho bạn các tùy chọn, bao gồm cách truy cập và cập nhật thông tin.

 • Chúng tôi luôn cố gắng làm cho nó đơn giản cho người dùng, nhưng nếu bạn không quen với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP, thẻ pixel và trình duyệt, trước tiên hãy hiểu thông tin về các thuật ngữ chính này. "2GAME.VN" rất coi trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng mới và cũ, vì vậy xin vui lòng dành chút thời gian để hiểu các thông lệ của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng, bao gồm một số thông tin cơ bản được suy luận (như ngôn ngữ bạn sử dụng), cũng như một số thông tin phức tạp hơn.

Cách chúng tôi thu thập thông tin như sau:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: nhiều dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký tài khoản "2GAME.VN" và khi bạn đăng ký tài khoản "2GAME.VN", chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email của bạn Sẽ được lưu trữ dưới tên tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng đầy đủ các tính năng chia sẻ khác nhau mà chúng tôi cung cấp, bạn cũng có thể cần tạo hồ sơ "2GAME.VN" được hiển thị công khai, có thể chứa tên người dùng và ảnh của bạn.

Thông tin chúng tôi có được trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin về các dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng. Thông tin đó bao gồm:

Thông tin thiết bị

Chúng tôi thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị (như kiểu máy phần cứng, phiên bản hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin mạng di động bao gồm cả số điện thoại). "2GAME.VN" có thể liên kết số nhận dạng thiết bị hoặc số điện thoại của bạn với tài khoản "2GAME.VN".

Đăng nhập thông tin

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc xem nội dung do "2GAME.VN" cung cấp, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin nhất định và lưu trữ trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

 • Việc sử dụng chi tiết các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nội dung truy vấn tìm kiếm của bạn.

 • Địa chỉ IP, thông tin sự kiện của thiết bị, chẳng hạn như sự cố, hoạt động hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của bạn và URL giới thiệu.

 • Các cookie có thể xác định duy nhất trình duyệt của bạn hoặc tài khoản "2GAME.VN".

 • Khi bạn sử dụng dịch vụ "2GAME.VN", chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực tế của bạn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để định vị, bao gồm địa chỉ IP, GPS và các cảm biến khác có thể cung cấp thông tin liên quan (ví dụ: nó có thể cung cấp thông tin về các thiết bị gần đó, điểm truy cập Wi-Fi và trạm gốc cho "2GAME.VN" ).

Số ứng dụng duy nhất

Một số dịch vụ chứa số ứng dụng duy nhất. Khi bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt các dịch vụ liên quan hoặc khi các dịch vụ này thường xuyên liên lạc với máy chủ của chúng tôi (chẳng hạn như phần mềm cập nhật), hệ thống sẽ gửi số này và thông tin liên quan đến cài đặt (như loại hệ điều hành và số phiên bản ứng dụng) "2GAME.VN".

Lưu trữ cục bộ

Chúng tôi có thể sử dụng các cơ chế như lưu trữ web của trình duyệt (bao gồm HTML5) và bộ đệm dữ liệu ứng dụng để thu thập thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) trên thiết bị của bạn và lưu trữ cục bộ.

Cookies và các công nghệ tương tự

 • Khi bạn truy cập dịch vụ "2GAME.VN", chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sẽ sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin liên quan, có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng loại công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn tương tác với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các đối tác của mình (chẳng hạn như dịch vụ quảng cáo hoặc tính năng "Plus Gaming" có thể được hiển thị trên các trang web khác).

 • Thông tin chúng tôi có được từ các đối tác của chúng tôi về bạn, cũng như thông tin chúng tôi thu thập được khi bạn đăng nhập vào "2GAME.VN", có thể được liên kết với tài khoản "2GAME.VN" của bạn. Chúng tôi sẽ coi tất cả thông tin liên quan đến tài khoản "2GAME.VN" của bạn là thông tin cá nhân.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập

 1. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được thu thập từ tất cả các dịch vụ để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ này, đồng thời phát triển các dịch vụ mới và bảo vệ người dùng của "2GAME.VN" và "2GAME.VN". Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn nội dung tùy chỉnh, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm và quảng cáo phù hợp hơn.

 2. Đối với tất cả các dịch vụ chúng tôi cung cấp yêu cầu có tài khoản với "2GAME.VN", chúng tôi có thể sử dụng tên bạn đã cung cấp trong hồ sơ "2GAME.VN" của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thay thế tên trước đây được liên kết với tài khoản "2GAME.VN" của bạn để đảm bảo rằng bạn sử dụng cùng một danh tính trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Nếu người dùng khác biết địa chỉ e-mail của bạn hoặc thông tin khác có thể nhận dạng bạn, chúng tôi sẽ hiển thị cho họ thông tin công khai của bạn về hồ sơ "2GAME.VN", chẳng hạn như tên người dùng và ảnh của bạn.

 3. Nếu bạn đã có tài khoản "2GAME.VN", chúng tôi có thể hiển thị tên hồ sơ, ảnh hồ sơ và dịch vụ "2GAME.VN" của bạn trong dịch vụ "2GAME.VN" (bao gồm quảng cáo và các môi trường kinh doanh khác). Các hành động được thực hiện trên các ứng dụng của bên thứ ba được liên kết với tài khoản "2GAME.VN" của bạn (ví dụ: đánh giá và nhận xét của bạn). Chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn cài đặt hạn chế của bạn trong tài khoản "2GAME.VN" của bạn.

 4. Khi bạn liên hệ với "2GAME.VN", chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ liên lạc của bạn, giúp giải quyết các vấn đề bạn có thể gặp phải:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập thông qua cookie và các công nghệ khác (như mã pixel) để cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và cải thiện chất lượng dịch vụ chung của chúng tôi. Ví dụ: bằng cách lưu tùy chọn ngôn ngữ, chúng tôi có thể hiển thị các dịch vụ của Google bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn. Ngoài ra, khi hiển thị quảng cáo tùy chỉnh cho bạn, chúng tôi sẽ không liên kết số nhận dạng từ cookie hoặc công nghệ tương tự với các danh mục nhạy cảm (chẳng hạn như dựa trên chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng sức khỏe).

  • Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân từ một dịch vụ với thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) từ các dịch vụ "2GAME.VN" khác. Để đơn giản hóa quy trình chia sẻ, bạn có thể chia sẻ thông tin với những người bạn biết. Nếu không có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không kết hợp thông tin cookie DoubleClick với thông tin nhận dạng cá nhân.

  • Khi chúng tôi muốn sử dụng thông tin cho các mục đích khác không được quy định trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn trước.

  • Các máy chủ "2GAME.VN" được sử dụng để xử lý thông tin cá nhân được đặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, máy chủ chúng tôi sử dụng để xử lý thông tin cá nhân của bạn có thể không được đặt tại quốc gia của bạn.

Minh bạch và lựa chọn

Mọi người đều có những mối quan tâm khác nhau về quyền riêng tư và mục tiêu của chúng tôi là chỉ rõ những thông tin chúng tôi thu thập để bạn có thể chọn cách sử dụng thông tin đó một cách khôn ngoan. Ví dụ: bạn có thể:

 • Xem và cập nhật điều khiển hoạt động "Trò chơi Plus" để xác định loại dữ liệu bạn muốn lưu khi bạn sử dụng dịch vụ "Trò chơi bổ sung" (ví dụ: hồ sơ tìm kiếm của bạn trên trang web và ứng dụng khách "Trò chơi Plus") Để tên tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể truy cập các điều khiển này để chỉ định xem bạn muốn sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự trên thiết bị của mình để lưu trữ các hoạt động cụ thể khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi khi bạn đăng xuất.

 • Sử dụng Bảng điều khiển của Google để xem và kiểm soát một số loại thông tin nhất định được liên kết với tài khoản "2GAME.VN" của bạn.

 • Trích xuất thông tin liên quan đến tài khoản "2GAME.VN" của bạn từ nhiều dịch vụ của chúng tôi.

 • Bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm cookie được liên kết với các dịch vụ của chúng tôi) hoặc được nhắc khi chúng tôi đặt cookie. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc tắt cookie có thể khiến nhiều dịch vụ của chúng tôi không hoạt động đúng. Ví dụ: chúng tôi không thể lưu tùy chọn ngôn ngữ của bạn.

Thông tin bạn chia sẻ

Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với người khác. Xin lưu ý rằng khi bạn chia sẻ thông tin công khai, các công cụ tìm kiếm khác nhau bao gồm "2GAME.VN" có thể bao gồm thông tin này trong chỉ mục. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn các tùy chọn khác nhau để chia sẻ và xóa nội dung.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập dễ dàng vào thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin sai, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để nhanh chóng cập nhật thông tin hoặc xóa thông tin (trừ khi chúng tôi phải giữ lại thông tin vì lý do kinh doanh hợp pháp hoặc lý do pháp lý). Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn trước khi xử lý yêu cầu của bạn.

 • Đối với các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách bất hợp lý, yêu cầu các phương tiện kỹ thuật quá mức (như cần phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi căn bản các thực tiễn hiện có), gây rủi ro cho quyền riêng tư của người khác, hoặc rất không thực tế (như liên quan đến thông tin được lưu trữ trên băng dự phòng) Chúng tôi có thể từ chối nó.

 • Miễn là chúng tôi có thể cho phép bạn truy cập và sửa đổi thông tin và không cần đầu tư quá nhiều, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí. Chúng tôi cố gắng duy trì dịch vụ để bảo vệ thông tin khỏi sự phá hủy vô tình hoặc độc hại. Do đó, khi bạn xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không thể xóa ngay bản sao thông tin còn sót lại từ máy chủ đang sử dụng hoặc không thể xóa thông tin tương ứng khỏi hệ thống sao lưu.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào ngoài "2GAME.VN", ngoại trừ những điều sau đây:

Với sự đồng ý của bạn

Sau khi có được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức và cá nhân khác ngoài "2GAME.VN". Chúng tôi phải đồng ý chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm.

Chia sẻ với quản trị viên tên miền

Nếu tài khoản "2GAME.VN" của bạn được quản trị viên quản lý tên miền quản lý cho bạn, thì quản trị viên tên miền và người bán lại cung cấp hỗ trợ người dùng cho tổ chức của bạn có quyền truy cập vào tài khoản "2GAME.VN" của bạn Thông tin. Quản trị viên tên miền của bạn cũng có thể làm như sau:

 • Xem số liệu thống kê về tài khoản của bạn, chẳng hạn như số liệu thống kê về các ứng dụng bạn cài đặt.

 • Đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

 • Truy cập hoặc giữ lại thông tin được lưu trữ trong tài khoản của bạn.

 • Nhận thông tin tài khoản của bạn để đáp ứng các yêu cầu của luật pháp, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu bắt buộc của chính phủ.

 • Hạn chế bạn xóa hoặc sửa đổi thông tin hoặc cài đặt quyền riêng tư.

 • Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của quản trị viên tên miền của bạn.

Để xử lý bên ngoài

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho các chi nhánh hoặc các doanh nghiệp hoặc cá nhân đáng tin cậy khác của "2GAME.VN" và để họ xử lý thông tin trên cho chúng tôi theo hướng dẫn, chính sách bảo mật và mọi biện pháp bảo mật và bảo mật liên quan khác .

Vì lý do pháp lý

 • Nếu chúng tôi tin rằng cần phải truy cập, sử dụng, lưu giữ hoặc tiết lộ thông tin liên quan để đạt được các mục đích sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các công ty, tổ chức và cá nhân khác ngoài "2GAME.VN":

 • Đáp ứng các yêu cầu của luật pháp hiện hành, quy định, thủ tục pháp lý hoặc các yêu cầu bắt buộc của chính phủ.

 • Thực thi các điều khoản dịch vụ áp dụng (bao gồm cả điều tra các vi phạm có thể xảy ra).

 • Tìm, ngăn chặn hoặc xử lý các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật.

 • Chúng tôi có thể công khai và chia sẻ thông tin với các đối tác (như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc trang web được liên kết) không chứa nội dung nhận dạng. Ví dụ: chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho công chúng để cho công chúng hiểu xu hướng sử dụng chung của dịch vụ "2GAME.VN". 

 • Nếu "2GAME.VN" liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng trước khi nó được chuyển nhượng hoặc tuân theo các chính sách bảo mật khác. 

Bảo mật thông tin

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ "2GAME.VN" và người dùng của chúng tôi để ngăn chặn thông tin chúng tôi lưu khỏi bị truy cập, giả mạo, tiết lộ hoặc phá hủy mà không được phép. Để kết thúc này, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cụ thể sau đây:

 • Chúng tôi sử dụng SSL để mã hóa nhiều dịch vụ.

 • Chúng tôi sẽ xem xét các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin (bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý) để tránh truy cập trái phép vào các hệ thống.

 • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và đại lý của 2GAME.VN, những người cần biết thông tin này để giúp chúng tôi xử lý thông tin cá nhân và họ cần thực hiện nghĩa vụ bảo mật hợp đồng nghiêm ngặt nếu họ không thực hiện các nghĩa vụ này , Bạn có thể phải chịu trách nhiệm hoặc chấm dứt từ mối quan hệ của nó với "2GAME.VN".

Phạm vi của chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi Wetaps và các chi nhánh của nó ("2GAME.VN" được cung cấp trên thiết bị của bạn, cũng như các dịch vụ được cung cấp trên các trang web khác , Chẳng hạn như các dịch vụ quảng cáo của chúng tôi), nhưng các dịch vụ bổ sung chính sách bảo mật và không được bao gồm trong chính sách quyền riêng tư này không được liệt kê ở đây.

Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty hoặc cá nhân khác, chẳng hạn như các sản phẩm hoặc trang web được hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm, các trang web có thể chứa dịch vụ "2GAME.VN" hoặc liên kết đến các dịch vụ của chúng tôi Các trang web khác. Đối với các công ty và tổ chức khác quảng cáo dịch vụ của chúng tôi và có thể sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác để phân phối và cung cấp quảng cáo có liên quan, chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm các quy tắc xử lý thông tin của họ.

Tuân thủ chính sách và hợp tác với các cơ quan quản lý

Chúng tôi thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ chính sách bảo mật. Ngoài ra, chúng tôi cũng tuân theo một số khuôn khổ tự điều chỉnh. Sau khi chúng tôi nhận được đơn khiếu nại chính thức, chúng tôi sẽ liên hệ với người khiếu nại để biết thêm hành động. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý tương ứng (bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương) để giải quyết số lượng cá nhân không thể giải quyết trực tiếp giữa 2GAME.VN và người dùng.