Mộng Vương Quyền – Tìm hiểu Hệ thống Chế Tạo

Chế tạo trang bị là hệ thống hầu như sản phẩm game nào cũng có. Mộng Vương Quyền 3D cũng không phải ngoại lệ, hệ thống chế tạo được xây dựng trong Mộng Vương Quyền có thể giúp người chơi chế tạo trang bị cho nhân vật của mình.

2game_5_3_MongVuongQuyen_9.jpg (507×232)

Hệ thống chế tạo có thể sử dụng để chế tạo ra trang bị Phù và Nhẫn theo các cấp độ khác nhau. Ngoài chế tạo trang bị, người chơi còn có thể chế tạo ra thuốc hỗ trợ giúp nhân vật có được cộng thêm các chỉ số khác nhau theo mốc thời gian cố định.

Để chế tạo trang bị (nhẫn và phù), các Hiệp Sĩ sẽ phải thu thập đủ nguyên liệu: bản vẽ trang bị (có thể mua trong shop hoặc đánh boss thế giới) và nguyên liệu (có thể mua trong shop hoặc thu thập từ hệ thống Hang Rồng). Ngoài nguyên liệu cần và đủ, để chế được trang bị, các Hiệp Sĩ sẽ phải tiêu hao 1 lượng thể lực nhất định. Trang bị được tạo ra sẽ random phẩm chất. Nếu may mắn các Hiệp Sĩ sẽ sở hữu được trang bị Cam.

2game_5_3_MongVuongQuyen_10.jpg (778×517)

Tương tự chế tạo trang bị, chế tạo vật phẩm hỗ trợ cũng phải cần đầy đủ nguyên liệu và thể lực. 

2game_5_3_MongVuongQuyen_11.jpg (775×514)

Trang chủ: mongvuongquyen.com

Mộng Vương Quyền    *Đã đóng cửa*
Nhập vai
4.9
Đánh giá game này!
29 bình chọn

Bình luận

Đăng ký hoặc Đăng nhập để tham gia thảo luận chủ đề này.
No comments yet