Kiểm soát thuế thị trường game online tại Việt Nam như thế nào?

Thị trường ngành game online Việt Nam đang không ngừng phát triển và mở rộng quy mô về mọi mặt. Tuy nhiên, bài toán quản lý cũng như kiển soát thuế cho mảng này vẫn đang là bài toán khó cho cấp nhà nước!

Bình luận

Đăng ký hoặc Đăng nhập để tham gia thảo luận chủ đề này.
No comments yet