Huyền Thoại Heroes III: Infographic giới thiệu hình tượng của 3 phe

NPH Funtap vừa chia sẻ với 2Game những hình ảnh Infographic đầu tiên về game mobile online Huyền Thoại Heroes III hòng giới thiệu hình tượng công trình, binh tướng của 3 phe Human – Orc và Undead trong game. huyen_thoai_heroes_iii_infogarfic(1).png (600×3700) Trang chủ https://huyenthoaihero.vn/landing

Huyền Thoại Heroes III    *Đã đóng cửa*
Thẻ tướng
4.5
Đánh giá game này!
29 bình chọn

Bình luận

Đăng ký hoặc Đăng nhập để tham gia thảo luận chủ đề này.
No comments yet