Võ Hiệp 3D – Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí

Trong game Võ Hiệp 3D, trên bước đường xưng bá thiên hạ, không thể thiếu vắng các bảo vật ngàn năm như Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao, Bí Kíp Võ Học...

Người đăng: Ngày đăng: 05/04/2016 Hướng dẫn
Võ Hiệp 3D

Đấu thẻ tướng / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Võ Hiệp 3D

Trên bước đường xưng bá thiên hạ, không thể thiếu vắng các bảo vật ngàn năm như Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao, Bí Kíp Võ Học…

Trong game Võ Hiệp 3D, trên bước đường xưng bá thiên hạ, không thể thiếu vắng các bảo vật ngàn năm như Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao, Bí Kíp Võ Học…

Bí Tịch

Cộng các chỉ số sinh mệnh, né tránh, nội thủ cho hiệp khách. Tham gia Đoạt Bảo Giang Hồ để cướp đoạt.

Tại menu chính > Luận Kiếm > Đoạt Bảo Giang Hồ > chọn bí tịch > chọn cướp đoạt

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 0

Sau khi cướp đoạt thành công, thu thập đủ toái phiến thì có thể hợp thành bí tịch hoàn chỉnh.

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 1

Phối Duyên Bí Tịch

Mỗi loại bí tịch đều có phối duyên hiệp khách khác nhau, nếu trang bị cho hiệp khách có tên trong bảng phối duyên sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn (màu xanh)

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 2

Cường Hóa Bí Tịch

Cường hóa tăng chỉ số cơ bản của bí tịch. Nguyên liệu để cường hóa: quyển kinh nghiệm hoặc các bí tịch khác.

Bí tịch đạt cấp 20 và 40 sẽ mở khóa thuộc tính ẩn.

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 3

Tinh Luyện Bí Tịch

Yêu cầu: Cường hóa đạt cấp 5.

Tinh luyện giúp tăng sao của bí tịch, cộng thêm nhiều thuộc tính hỗ trợ.

Nguyên liệu để tinh luyện: Tinh hoa bí tịch (có được khi luyện hóa bí tịch)

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 4

Thần Khí

Cộng các chỉ số tấn công, bạo kích, sinh mệnh cho hiệp khách. Tham gia Đoạt Bảo Giang Hồ để cướp đoạt.

Tại menu chính > Luận Kiếm > Đoạt Bảo Giang Hồ > chọn thần khí > chọn cướp đoạt

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 5

Sau khi cướp đoạt thành công, thu thập đủ toái phiến thì có thể hợp thành thần khí hoàn chỉnh.

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 6

Phối Duyên Thần Khí

Mỗi loại bí tịch đều có phối duyên hiệp khách khác nhau, nếu trang bị cho hiệp khách có tên trong bảng phối duyên sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn (màu xanh)

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 7

Cường Hóa Thần Khí

Cường hóa tăng chỉ số cơ bản của thần khí. Nguyên liệu để cường hóa: kinh nghiệm đao hoặc các thần khí khác.

Thần khí đạt cấp 20 và 40 sẽ mở khóa thuộc tính ẩn.

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 8

Tinh Luyện Thần Khí

Yêu cầu: Cường hóa đạt cấp 5.

Tinh luyện giúp tăng sao của thần khí, cộng thêm nhiều thuộc tính hỗ trợ.

Nguyên liệu để tinh luyện: Tinh hoa thần khí (có được khi luyện hóa thần khí)

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 9

Võ Hiệp 3D - Tìm hiểu hệ thống Thần Binh Lợi Khí 10

Trang chủ: http://vohiep.nscreen.vn/

Người viết: Giang Nguyễn

Đam mê là khi bản thân có đủ độ điên với những gì yêu thích, đi ngược với lẽ thường chỉ để tìm được chính mình.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Battlefield Mobile – Game bắn súng cực kỳ nổi tiếng dự kiến ra mắt năm 2022