Phong Vân 3D – Tìm hiểu Các hoạt động trong ngày

Nguyên tác của Phong Vân vốn là truyện tranh, trên cở sở đó phát triển thành 1 chuỗi nhiệm vụ chính và nhiệm vụ hàng ngày phong phú đa dạng như một câu chuyện mới.

Người đăng: Ngày đăng: 24/05/2016 Hướng dẫn
Phong Vân 3D

Nhập vai / Game mobile

Nhà phát hành:

Phong Vân 3D

Nguyên tác của Phong Vân vốn là truyện tranh, trên cở sở đó phát triển thành 1 chuỗi nhiệm vụ chính  và nhiệm vụ hàng ngày phong phú đa dạng như một câu chuyện mới. 

Nhiệm vụ và hoạt động hàng ngày trong Phong Vân cực kỳ phong phú, tổng cộng có 14 (tính cả Bạo Đả Hỏa Lân), có thể thu được EXP, vàng, trang bị và các loại nguyên liệu hợp thành và cường hóa trang bị, độ hoạt bát và các phần thưởng đặc sắc.

Phong Vân 3D - Tìm hiểu Các hoạt động trong ngày 0

 

Võ đài ba phút.

Đây là nơi bằng hữu có thể nhận được chân khí, chân khí có thể dùng đẻ tăng cấp kỹ năng, hệ thống sẽ ngẫu nhiên ghép cặp đối thủ và cũng có thể làm mới thủ công.

Chiến thắng sẽ được 2000 chân khí, thất bại được 1000 chân khí. Căn cứ vào EXP cá nhân, mỗi lần khiêu chiến tối đa có thể lên 40 hạng.

Mỗi ngày được 10 lần miễn phí, quá 10 lần thì mỗi lần sẽ mất 10 xu. Khiêu chiến 5 lần độ hoạt bát tăng 10 điểm

 

Liên Thành Trại

Hỗ trợ Bộ Kinh Vân đại phá Liên Thành Trại. Tại đây, bằng hữu sẽ được thể nghiệm khoái cảm công thành đoạt trại.

Bằng hữu sẽ nhận được chủ yếu là phòng cụ và nguyên liệu hợp thành phòng cụ (Gày da, vải, tơ  lụa)

Cấp độ khó chia làm:

-Đơn giản: Cấp tham gia 30
-Khó: cấp tham gia 55
-Khiêu chiến: cấp tham gia 80.
-Độ khó càng cao thưởng càng nhiều.

Hoạt động cả ngày, thời gian reset mỗi ngày: 4:00 sáng và 18:00 tối

Nhiệm vụ đơn: 2 lần, qua ải 5 sao xong có thể dùng Quyển Càn Quét

Nhiệm vụ tổ đội: 2 lần, có thể thuê, gọi người, tổ đội nhanh, sau khi đội đủ người hệ thống sẽ tự động nhắc nhở có vào PB không.

 

Vô Thần Tuyệt Cung

Tuyệt Vô Thần của Đông  Doanh Đệ Nhất Nhân đang vạch ra âm mưu giả làm hoàng đế Trung Nguyên đoạt lãnh thổ Trung Nguyên. Bằng hữu sẽ đại diện quần hùng Trung Nguyên trừ đi họa căn này.

Nơi đây, nằng hữu  sẽ nhận được vô số EXP và nguyên liệu khảm nạm (Long tinh, Phù luyện hóa long tinh)

Cấp độ khó chia làm:

-Đơn giản: Cấp tham gia 25
-Khó: cấp tham gia 40
-Khiêu chiến: cấp tham gia 60.
-Độ khó càng cao thưởng càng chất lượng.

Hoạt động cả ngày, thời gian reset mỗi ngày: 4:00 sáng và 18:00 tối

Nhiệm vụ đơn: 2 lần, qua ải 5 sao xong có thể dùng Cuộn Càn Quét

Nhiệm vụ tổ đội: 2 lần, có thể thuê, gọi người, tổ đội nhanh, sau khi đội đủ người hệ thống sẽ tự động nhắc nhở có vào PB không.

 

Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu

Sự thần bí của Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu luôn là tâm điểm chú ý trong Thiên Hạ Hội, Hùng Bá không cho phép bất kỳ ai tự ý vào trong, hầu hết võ công tuyệt học trong giang hồ đều được cất giữ trong lầu, trong lầu có có một thế lực tà ác ẩn trốn. Nếu muốn biết rốt cuộc có gì, hãy tới đó thử xem sao.

-Rơi vũ khí, phòng cụ, sách kỹ năng tùy tùng.
-Tổng cộng có 100 tầng, mỗi lần vượt ải 5 tầng nhận được 1 lần thưởng vượt ải, thưởng vượt ải gồm mảnh Anh Hùng Kiếm, nhẫn và hộ phù.
-Cấp 25 có thể tham gia. Mỗi tầng có lực chiến đề cử và yêu cấu chính xác, đạt yêu cầu thì khiêu chiến sẽ rất dễ dàng.
-Mỗi ngày miễn phí càn quét 1 lần,  càn quét xu 2 lần, tổng cộng 3 lần.

 

Hiệp Vương Phủ

Băng Phách của Nữ Oa Thần Thạch luôn được Hiệp Vương Phủ  cất giữ làm bảo vật tổ truyền, thần thạch này có tác dụng giữ cho thi thể không thối rữa, mãi mãi giữ được dung mạo khi người ta chết, khiến thiên hạ thèm khát có được.

Rơi vũ khí,  Điếu Trụy và các nguyên liệu gỗ, kim loại dùng để chế tạo trang bị

Cấp độ khó chia làm:

-Đơn giản: Cấp tham gia 25
-Khó: cấp tham gia 50
-Khiêu chiến: cấp tham gia 70
-Độ khó càng cao thưởng càng chất lượng.

Hoạt động cả ngày, thời gian reset mỗi ngày: 4:00 sáng và 18:00 tối

Nhiệm vụ đơn: 2 lần, qua ải 5 sao xong có thể dùng Cuộn Càn Quét

Nhiệm vụ tổ đội: 2 lần, có thể thuê, gọi người, tổ đội nhanh, sau khi đội đủ người hệ thống sẽ tự động nhắc nhở có vào PB không.

 

Kiếm Tông Luân Hồi

Mật cảnh tu luyện Kiếm Tông, do đại kiếm sư tân thủ bố trí, người có ý chí không kiên định sẽ khó mà duy trì được. Tông chủ kiếm tông đời trước đều phải vào Kiếm Luân Hồi thí luyện. Ở trong đó càng lâu thì thành tựu càng cao.

Các nguyên liệu tẩy luyện thần binh nhận được ở đây: Thất Hỏa Viêm và Phù chuyển hỏa mảnh thần binh

Cấp độ khó chia làm:

-Đơn giản: Cấp tham gia 40
-Khó: cấp tham gia 40
-Khiêu chiến: cấp tham gia 80.
-Độ khó càng cao thưởng càng chất lượng.

Hoạt động cả ngày, thời gian reset mỗi ngày: 4:00 sáng và 18:00 tối

Nhiệm vụ đơn: 2 lần, qua ải 5 sao xong có thể dùng Cuộn Càn Quét

Nhiệm vụ tổ đội: tạm thời chưa mở

 

Kiếm Trì

Kiếm  trì là nơi đúc kiếm của Bái Kiếm Sơn  Trang, do Ngạo Gia đời đời trông coi, lửa đúc kiếm ngàn năm không tắt, nếu muốn có được tuyệt thần hảo kiếm phải qua được các tầng thử thách trong Kiếm Trì.

Tạo ra vô số vàng và mảnh Cực Khuyết Đao.

Cấp độ khó chia làm:

-Đơn giản: Cấp tham gia 30
-Khó: cấp tham gia 50
-Khiêu chiến: cấp tham gia 70
-Độ khó càng cao thưởng càng chất lượng.

Hoạt động cả ngày, thời gian reset mỗi ngày: 4:00 sáng và 18:00 tối

Nhiệm vụ đơn: 2 lần, qua ải 5 sao xong có thể dùng Cuộn Càn Quét

Nhiệm vụ tổ đội: 2 lần, có thể thuê, gọi người, tổ đội nhanh, sau khi đội đủ người hệ thống sẽ tự động nhắc nhở có vào PB không.

 

Lăng Vân Quật

Thủy yêm đại phật tất, hỏa thiêu Lăng Vân Quật. Tương truyền trong Lăng Ba Tiêu có long cốt của Hiên Viên Thần Đế, có long cốt sẽ có được thiên hạ nhưng rất ít người vào được Lăng Vân Quật mà có thể sống trở ra vì bên trong có Thượng Cổ Thần Thú vô cùng hung ác trấn thủ.

Có xác suất rơi ra trang bị không khóa, Pb rơi thần binh: Vô Song Kiếm, thần binh: Lưỡng Cực Kiếm, Viễn Cổ Thú Hồn, Linh Thạch.

Cấp tham gia: 70

Cấp độ khó chia làm:

-Đơn giản: Cấp tham gia 70
-Khó: cấp tham gia 80
-Khiêu chiến: cấp tham gia 90.
-Độ khó càng cao thưởng càng chất lượng.

Hoạt động cả ngày, thời gian reset mỗi ngày: 4:00 sáng và 18:00 tối

Nhiệm vụ đơn: Không

Nhiệm vụ tổ đội: 2 lần, có thể thuê, gọi người, tổ đội nhanh, sau khi đội đủ người hệ thống sẽ tự động nhắc nhở có vào PB không.

 

Đoạt Hỏa Hầu

Cấp tham gia: không hạn chế

Thời gian: 20:00—22:00

Phương thức tham gia: Sau khi bắt đầu hoạt động, bằng hữu phải tới địa điểm chỉ định của bang để tiêu diệt “Hỏa Hầu Thần Đỉnh”. Sau khi hoạt động kết thúc, người tham gia sẽ nhận được vô số EXP, vàng và Cống hiến Bang.

 

Bang Chiến

Cấp tham gia: 40

Giới thiệu hoạt động:

-21:00~22:00 thứ tư và thứ năm hàng tuần tiến hành vòng loại,
-21:00~22:00  thứ bảy và chủ nhật hàng tuần là bán kết và chung kết.

Bằng hữu cần có Bang để tham gia hoạt động này.

Chỉ người báo danh tham gia mới nhận được EXP, vàng, Cống hiến Bangvà long tinh.

 

BOSS thế giới

Cấp tham gia: Không hạn chế

Địa điểm: Bái Kiếm Sơn Trang

Thời gian: 14:00~15:00 21:00~22:00

Phương thức tham gia: Tổ đội tham gia hoạt động sẽ nhận được vô số EXP, vàng và xu khóa. Nếu boss bị tiêu diệt thì đội nào có thứ hạng càng cao sẽ nhận được thêm càng nhiều phần thưởng, thưởng bao gồm: Long tinh cấp 3, long thạch, Gân Cốt Đan cấp 1, Phối phương dược phẩm, sách kỹ năng chủ động tùy tùng. Người chơi có Cống hiến Bang nổi bật sẽ nhận được hai vũ khí tuyệt thế, thần binh: Thiên Nhẫn Đao, thần binh: Tuyết Ẩm Đao, đội  xếp hạng 1 sẽ có xác suất nhận được thú cưỡi hiếm: Hỏa Kỳ Lân

 

Chí Tôn Tranh Bá

Đây là hoạt động PvP định kỳ 2 lần / tuần.

Phần thưởng là phòng cụ loại Đai. Ngoài hoạt động này, hiện tại chỉ có thể dùng Cống hiến Bang mua Đai trong tiệm bang

 

1. Báo danh

-Báo danh vào 19:40—19:59 thứ tư, 20:00 bắt đầu
-Báo danh vào 14:40—14:59 chủ nhật, 15:00 bắt đầu

 

2. Điều kiện:

Đồng đạo cần thỏa đồng thời 2 điều kiện dưới đây mới có thể báo danh tham gia Chí Tôn Tranh Bá

-Top 64 xếp hạng lực chiến của máy chủ.
-Đạt cấp 35 trở lên.

 

Kiếm Giới Hư Không

Hoàn thành phó bản sẽ nhận được Long Tinh và nguyên liệu trang bị

-Cấp tham gia: 50
-Phương thức:  Tổ đội
-Số lần hoạt động hàng ngày: 12
-Thời gian hoạt động: 12:30—13:00 20:00—20:30

Chú ý:

-Phải tìm vị trí của sứ giả Hư Không trong Kiếm Giới Hư Không.  
-Toàn đội phải ở gần phó bản mới vào được
-Sau khi tổ đội xong sẽ do tổ trưởng phát lệnh tập hợp, sau khi tụ họp cứ nhấn vào tên tổ trưởng trên bảng danh sách thành viên tổ đội và chọn “Bám theo” là được.
-Phó bản Hư Không Tinh Anh sẽ có tỉ lệ thưởng cao hơn, nhưng hiện tại cực kỳ khó qua.

 

Bạo Đả Hỏa Lân

Có thể nhận được vàng, nhưng kết quả như thế nào thì phải xem khả năng phản ứng và tốc độ của bạn.

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Anime nổi tiếng Jujutsu Kaisen – Vật Thể Bị Nguyền Rủa được chuyển thể thành game mobile