Ngũ Thần Online – Kỹ Năng Hái Thuốc

Ngũ Thần Online - Các tiên hữu có thể cho học Kỹ Năng Hái Thuốc trong Sinh Hoạt của giao diện Kỹ Năng Nhân Vật.

Người đăng: Ngày đăng: 13/09/2017 Hướng dẫn
Ngũ Thần

Nhập vai / PC

▪ Ngôn ngữ:

Ngũ Thần

Ngũ Thần Online – Các tiên hữu có thể cho học Kỹ Năng Hái Thuốc trong Sinh Hoạt của giao diện Kỹ Năng Nhân Vật.

Ngũ Thần Online - Kỹ Năng Hái Thuốc 0

-Tiên Hữu từ cấp 40 có thể tiêu tốn 1 lượng Exp nhất định để học Kỹ năng Hái Thuốc cấp 1

-Các cấp học tiếp theo sẽ cần cấp nhân vật phù hợp và tiêu tốn lượng Exp nhất định

-Kỹ năng Hái Thuốc cấp 1 có thể hái được Thất Thái Liên Lv1 tại Thương Long Nguyên (tọa độ 27,47)

-Kỹ năng Hái Thuốc cấp 2 có thể hái được Thất Thái Liên Lv2 tại Thương Long Nguyên (tọa độ 85,53)

-Kỹ năng Hái Thuốc cấp 3 có thể hái được Thất Thái Liên Lv3 tại Phỉ Thúy Hải (tọa độ 40,71)

-Kỹ năng Hái Thuốc cấp 4 có thể hái được Thất Thái Liên Lv4 tại Tinh Thần Thạch (tọa độ 77,59)

-Kỹ năng Hái Thuốc cấp 5 có thể hái được Thất Thái Liên Lv5 tại Man Hoang Mạc (tọa độ 48,75)

-Kỹ năng Hái Thuốc cấp 6 có thể hái được Thất Thái Liên Lv6 tại Côn Luân Sơn (tọa độ 62,68)

-Kỹ năng Hái Thuốc cấp 7 có thể hái được Thất Thái Liên Lv7 tại Thương Long Nguyên (tọa độ 13,70)

Ngũ Thần Online - Kỹ Năng Hái Thuốc 1Thất Thái Liên Lv5 tại Man Hoang Mạc (tọa độ 48,75)

Ngũ Thần Online - Kỹ Năng Hái Thuốc 2Thất Thái Liên Lv1 tại Thương Long Nguyên (tọa độ 27,47)
Thất Thái Liên Lv2 tại Thương Long Nguyên (tọa độ 85,53)
Thất Thái Liên Lv7 tại Thương Long Nguyên (tọa độ 13,70)

Ngũ Thần Online - Kỹ Năng Hái Thuốc 3Thất Thái Liên Lv3 tại Phỉ Thúy Hải (tọa độ 40,71)

Ngũ Thần Online - Kỹ Năng Hái Thuốc 4Thất Thái Liên Lv4 tại Tinh Thần Thạch (tọa độ 77,59)

Ngũ Thần Online - Kỹ Năng Hái Thuốc 5Thất Thái Liên Lv5 tại Man Hoang Mạc (tọa độ 48,75)

Ngũ Thần Online - Kỹ Năng Hái Thuốc 6Thất Thái Liên Lv6 tại Côn Luân Sơn (tọa độ 62,68)

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

BlitZ: Rise of Heroes – Game Idle RPG màn hình dọc với 6 vị trí chiến đấu