Ngôi Sao Thời Trang – Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 – 3 Thiếu Nữ

Dưới đây là tổng hợp các bài thi đạt điểm S tại cấp Thiếu Nữ của Ngôi Sao Thời Trang. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Người đăng: Ngày đăng: 20/04/2016 Hướng dẫn
Ngôi Sao Thời Trang

Thời trang / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Ngôi Sao Thời Trang

Dưới đây là tổng hợp các bài thi đạt điểm S tại cấp Thiếu Nữ của Ngôi Sao Thời Trang. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 1

Chặng 1 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 0

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 1

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 2

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 3

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 4

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 5

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 6

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 7

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 8

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 2

Chặng 2 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi và 2 nhiệm vụ phụ. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 9

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 10

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 11

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 12

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 13

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 14

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 15

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 16

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 17

Nhiệm vụ phụ 1

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 18

Nhiệm vụ phụ 2

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 19

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 3

Chặng 3 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 12 bài thi và 1 nhiệm vụ phụ. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 20

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 21

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 22

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 23

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 24

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 25

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 26

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 27

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 28

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 29

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 30

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 31

Ngôi Sao Thời Trang - Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 - 3 Thiếu Nữ 32

Trang chủ : http://ngoisao.360mobi.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/ngoisao.360game.vn/

Người viết: Giang Nguyễn

Đam mê là khi bản thân có đủ độ điên với những gì yêu thích, đi ngược với lẽ thường chỉ để tìm được chính mình.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Cánh cửa bước vào thế giới Tuyết Ưng VNG chính thức khai mở