Ngôi Sao Thời Trang – Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6

Hướng dẫn này kết hợp với bài hướng dẫn đạt điểm cao trong Ngôi Sao Thời Trang mà 2Game đã đăng tải trước đó để tìm ra bộ trang phục điểm S cho riêng mình.

Người đăng: Ngày đăng: 20/04/2016 Hướng dẫn
Ngôi Sao Thời Trang

Thời trang / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Ngôi Sao Thời Trang

Trong bài viết này, 2Game sẽ giới thiệu đến các bạn một số gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và chặng 6.

Một số hướng dẫn trong này có thể chưa đạt được điểm S nhưng các bạn có thể dựa vào hướng dẫn này kết hợp với bài hướng dẫn đạt điểm cao trong Ngôi Sao Thời Trang mà 2Game đã đăng tải trước đó để tìm ra bộ trang phục đạt điểm S cho riêng mình.

Hướng dẫn vượt chặng 5

Đây là bài hướng dẫn của bạn Hoàng Yến Chinh được đăng tải trong group Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi trên Facebook.

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 0

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 1

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 2

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 3

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 4

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 5

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 6

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 7

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 8

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 9

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 10

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 11

Đây là bài hướng dẫn của bạn Dưa Chua Trộn Ớt được đăng tải trong group Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi trên Facebook.

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 12

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 13

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 14

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 15

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 16

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 17

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 18

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 19

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 20

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 21

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 22

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 23

Hướng dẫn vượt chặng 6

Đây là hướng dẫn của bạn Hải Ngọc được đăng tải trong group Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi trên Facebook.

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 24

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 25

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 26

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 27

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 28

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 29

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 30

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 31

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 32

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 33

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 34

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 35

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 36

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 37

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 38

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý vượt ải Công Chúa chặng 5 và 6 39

Trang chủ : http://ngoisao.360mobi.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/ngoisao.360game.vn/

Người viết: Giang Nguyễn

Đam mê là khi bản thân có đủ độ điên với những gì yêu thích, đi ngược với lẽ thường chỉ để tìm được chính mình.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Punishing: Grey Raven ra mắt phiên bản thử nghiệm toàn cầu mùa hè này