Ngôi Sao Thời Trang – Gợi ý đạt điểm S chặng 4 – 6 Thiếu Nữ

Tiếp nối loạt bài viết hướng dẫn Ngôi Sao Thời Trang, trong bài viết này, 2Game tiếp tục giới thiệu đến các bạn một số hướng dẫn để các bạn có thể đạt điểm S chặng 4 – 6.

Người đăng: Ngày đăng: 20/04/2016 Hướng dẫn
Ngôi Sao Thời Trang

Thời trang / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Ngôi Sao Thời Trang

Tiếp nối loạt bài viết hướng dẫn Ngôi Sao Thời Trang, trong bài viết này, 2Game tiếp tục giới thiệu đến các bạn một số hướng dẫn để các bạn có thể đạt điểm S chặng 4 – 6.

Đây là hướng dẫn của bạn Xuyên Nhật Nguyễn được đăng tải trong Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360 Mobi. Theo hướng dẫn của bạn Xuyên Nhật Nguyễn thì các bạn không nạp tiền vẫn có thể đạt S bình thường, các đồ dùng trong hướng dẫn đều là đồ shop, chế bản vẽ… Các kĩ năng sử dụng gồm có Mỉm Cười, Mi Gió, Miễn Khắt Khe và Nụ Hôn. Cũng theo hướng dẫn của bạn Xuyên Nhật Nguyễn thì đây chủ yếu là gợi ý, các bạn muốn đạt điểm cao hơn có thể thay đổi.

Chặng 4

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 0

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 1

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 2

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 3

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 4

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 5

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 6

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 7

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 8

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 9

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 10

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 11

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 12

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 13

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 14

Chặng 5

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 15

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 16

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 17

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 18

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 19

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 20

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 21

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 22

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 23

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 24

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 25

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 26

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 27

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 28

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 29

Chặng 6

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 30

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 31

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 32

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 33

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 34

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 35

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 36

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 37

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 38

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 39

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 40

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 41

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 42

Ngôi Sao Thời Trang - Gợi ý đạt điểm S chặng 4 - 6 Thiếu Nữ 43

Trang chủ : http://ngoisao.360mobi.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/ngoisao.360game.vn/

Người viết: Giang Nguyễn

Đam mê là khi bản thân có đủ độ điên với những gì yêu thích, đi ngược với lẽ thường chỉ để tìm được chính mình.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Cánh cửa bước vào thế giới Tuyết Ưng VNG chính thức khai mở