Ngôi Sao Thời Trang – Cách tham gia Khởi Hành, Làm Bài Thi

Dưới đây là cách tham gia khởi hành, làm bài thi Cấp Thiếu Nữ - Chặng 1 trong game Ngôi Sao Thời Trang.

Người đăng: Ngày đăng: 04/03/2016 Hướng dẫn
Ngôi Sao Thời Trang

Thời trang / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Ngôi Sao Thời Trang

Dưới đây là cách tham gia khởi hành, làm bài thi Cấp Thiếu Nữ – Chặng 1 trong game Ngôi Sao Thời Trang.

Chặng 1 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi. Đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Chặng 1 – Bài 1

Ngôi Sao Thời Trang - Cách tham gia Khởi Hành, Làm Bài Thi 0

Chặng 1 – Bài 2

Ngôi Sao Thời Trang - Cách tham gia Khởi Hành, Làm Bài Thi 1

Chặng 1 – Bài 3

Ngôi Sao Thời Trang - Cách tham gia Khởi Hành, Làm Bài Thi 2

Chặng 1 – Bài 4

Ngôi Sao Thời Trang - Cách tham gia Khởi Hành, Làm Bài Thi 3

Chặng 1 – Bài 5

Ngôi Sao Thời Trang - Cách tham gia Khởi Hành, Làm Bài Thi 4

Chặng 1 – Bài 6

Ngôi Sao Thời Trang - Cách tham gia Khởi Hành, Làm Bài Thi 5

Chặng 1 – Bài 7

Ngôi Sao Thời Trang - Cách tham gia Khởi Hành, Làm Bài Thi 6

Chặng 1 – Bài 8

Ngôi Sao Thời Trang - Cách tham gia Khởi Hành, Làm Bài Thi 7

Chặng 1 – Bài 9

Người viết: Giang Nguyễn

Đam mê là khi bản thân có đủ độ điên với những gì yêu thích, đi ngược với lẽ thường chỉ để tìm được chính mình.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

BlitZ: Rise of Heroes – Game Idle RPG màn hình dọc với 6 vị trí chiến đấu