MU Đại Thiên Sứ – Tìm hiểu Hệ thống chuyển chức

MU Đại Thiên Sứ - Sau khi nhân vật đạt cấp 150, đến Cánh Đồng Băng Tuyết (21,178) tìm NPC Sứ Giả Nhiệm Vụ mở nhiệm vụ chuyển chức lần 1.

Người đăng: Ngày đăng: 29/04/2016 Hướng dẫn
MU Đại Thiên Sứ

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

MU Đại Thiên Sứ

MU Đại Thiên Sứ – Sau khi nhân vật đạt cấp 150, đến Cánh Đồng Băng Tuyết (21,178) tìm NPC Sứ Giả Nhiệm Vụ mở nhiệm vụ chuyển chức lần 1; nhiệm vụ tổng cộng chia thành 2 giai đoạn, sau khi mỗi giai đoạn hoàn thành, đều nhận được phần thưởng 10 điểm năng lực nhân vật. 

MU Đại Thiên Sứ  - Tìm hiểu Hệ thống chuyển chức 0
 
 Khi muốn chuyến chức các bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Chuyển chức lần 1

 
Sau khi nhân vật đạt cấp 150, đến Cánh Đồng Băng Tuyết (21,178) tìm NPC Sứ Giả Nhiệm Vụ mở nhiệm vụ chuyển chức lần 1; nhiệm vụ tổng cộng chia thành 2 giai đoạn, sau khi mỗi giai đoạn hoàn thành, đều nhận được phần thưởng 10 điểm năng lực nhân vật.

a) Giai đoạn 1: Tìm Sách Đế Vương

Điều kiện nhiệm vụ:
– Cấp nhân vật 150 trở lên
– 1 triệu Vàng
– Phái Kiếm Sĩ, Cung Thủ, Pháp Sư

Quá trình nhiệm vụ:

– Đối thoại với Sứ Giả Nhiệm Vụ để nhận nhiệm vụ
– Đánh bại quái theo link nhiệm vụ, nhận vật phẩm nhiệm vụ [Sách Đế Vương]
– Giao [Sách Đế Vương] cho Sứ Giả Nhiệm Vụ
Phần thưởng nhiệm vụ: 10 điểm thuộc tính nhân vật, 15 ngàn Exp, 500 Vàng.

b) Giai đoạn 2: Tìm Lệ Tinh Linh, Kiếm Đoạn Hồn, Hồn Tiên Tri

Điều kiện nhiệm vụ:

– Cấp nhân vật 150 trở lên
– Hoàn thành giai đoạn chuyển chức lần 1
– Có 2 triệu Vàng

Quá trình nhiệm vụ:

– Đối thoại với NPC Sứ Giả Nhiệm Vụ nhận nhiệm vụ
– Đánh bại quái, dựa vào phái để nhận vật nhiệm vụ
– Dựa vào chức giao [Lệ Tinh Linh (cung thủ), Kiếm Đoạn Hồn (kiếm sĩ), Hồn Tiên Tri (pháp sư) cho Sứ Giả Nhiệm Vụ
Phần thưởng nhiệm vụ: 10 điểm năng lực nhân vật, 15000 Exp, 500 Vàng
Phần thưởng chuyển chức: Mỗi lần tăng cấp điểm thuộc tính tăng 20% (5*0.2=1,6*0.2=1.2,1.2 cứ 5 cấp thêm 1 điểm)
Hoàn thành chuyển chức lần 1, tăng chức:

Kiếm Sĩ → Kỵ Sĩ
Pháp Sư → Ma Đạo Sư
Cung Thủ → Xạ Thủ

2. Chuyển chức lần 2

Sau khi cấp nhân vật đạt 220 và hoàn thành chuyển chức lần 1, đến Cánh Đồng Băng Tuyết (21,178) tìm NPC Sứ Giả Nhiệm Vụ mở nhiệm vụ chuyển chức lần 2; nhiệm vụ tổng cộng chia thành 2 giai đoạn.

a) Giai đoạn 1: Tìm Nhẫn Vinh Dự

Điều kiện nhiệm vụ:
– Nhân vật cấp 220 trở lên
– Có 3 triệu Vàng
– Phái Kỵ Sĩ, Xạ Thủ, Ma Đạo Sư

Quá trình nhiệm vụ:
– Đối thoại với NPC Sứ Giả Nhiệm Vụ để nhận nhiệm vụ
– Đánh bại quái theo link nhiệm vụ, nhận vật phẩm nhiệm vụ [Nhẫn Vinh Dự]
– Giao [Nhẫn Vinh Dự] cho Sứ Giả Nhiệm Vụ
Phần thưởng nhiệm vụ: 10000 Exp, 500 Vàng

b) Giai đoạn 2: Tìm Đá Đen Tối

Điều kiện nhiệm vụ:
– Nhân vật cấp 220 trở lên
– Hoàn thành giai đoạn 1 chuyển chức lần 2
– Có 3 triệu Vàng

Quá trình nhiệm vụ:
– Đối thoại NPC Sứ Giả Nhiệm Vụ nhận nhiệm vụ
– Đánh bại quái theo link nhiệm vụ, nhận vật phẩm nhiệm vụ [Đá Đen Tối]
– Giao [Đá Đen Tối] cho Sứ Giả Nhiệm Vụ

Phần thưởng nhiệm vụ: 10000 Exp, 500 Vàng
Hoàn thành chuyển chức lần 2, phái tăng:

Kỵ Sĩ → Thánh Kỵ Sĩ
Ma Đạo Sư → Thần Pháp Sư
Xạ Thủ → Thánh Xạ Thủ

3. Chuyển sinh lần 3

Sau khi nhân vật đạt cấp 300 và hoàn thành chuyển chức lần 2, đến Thánh Thành Bóng Tối (48,64) tìm NPC Suối Linh Tina mở nhiệm vụ chuyển chức lần 3; nhiệm vụ tổng cộng chia thành 3 giai đoạn, sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn, đều nhận được điểm năng lực nhân vật.

a) Giai đoạn 1: Tìm Lửa Thiên Ma Phoenix

Điều kiện nhiệm vụ:
– Nhân vật đạt cấp 300 trở lên
– Có 5 triệu Vàng
– Phái Thánh Kỵ Sĩ, Thánh Xạ Thủ, Thần Pháp Sư

Quá trình nhiệm vụ:
– Đối thoại NPC Suối Linh Tina nhận nhiệm vụ
– Đánh bại quái theo link nhiệm vụ, nhận vật phẩm nhiệm vụ [Lửa Thiên Ma Phoenix]
– Giao [Lửa Thiên Ma Phoenix] cho Suối Linh Tina
Phần thưởng nhiệm vụ: 10 điểm thuộc tính nhân vật, 19000 Exp, 8888 Vàng.

b) Giai đoạn 2: Tìm Sừng Ma Sí Viêm

Điều kiện nhiệm vụ:
– Nhân vật cấp 310 trở lên
– Có 7 triệu Vàng
– Hoàn thành giai đoạn 1 chuyển sinh lần 3

Quá trình nhiệm vụ:
– Đối thoại NPC Suối Linh Tina nhận nhiệm vụ
– Đánh bại quái theo link nhiệm vụ, nhận vật phẩm nhiệm vụ [Sừng Ma Sí Viêm]
– Giao [Sừng Ma Sí Viêm] cho Suối Linh Tina
Phần thưởng nhiệm vụ: 10 điểm thuộc tính nhân vật. 29000 Exp, 10000 Vàng.

c) Giai đoạn 3: Tìm Lông Vũ Kẻ Triệu Hồi Rừng Rậm
Điều kiện nhiệm vụ:
– Nhân vật cấp 330 trở lên
– Có 10 triệu Vàng
– Hoàn thành giai đoạn 2 chuyển sinh lần 3

Quá trình nhiệm vụ:
– Đối thoại NPC Suối Linh Tina nhận nhiệm vụ
– Đánh bại quái theo link nhiệm vụ, nhận vật phẩm nhiệm vụ [Lông Vũ Kẻ Triệu Hồi Rừng Rậm]
– Giao [Lông Vũ Kẻ Triệu Hồi Rừng Rậm] cho Suối Linh Tina
Phần thưởng nhiệm vụ: 30 điểm thuộc tính nhân vật, 39000 Exp, 20000 Vàng.
Hoàn thành chuyển chức lần 3, chức tăng:

Thánh Kỵ Sĩ → Thần Kỵ Sĩ
Thần Pháp Sư → Thần Đạo Sư
Thánh Xạ Thủ → Thần Xạ Thủ

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Cánh cửa bước vào thế giới Tuyết Ưng VNG chính thức khai mở