Mộng Vương Quyền – Tìm hiểu Hệ thống Luyện Kim

Trên đường trải nghiệm Mộng Vương Quyền các Hiệp Sĩ nhặt được những nguyên liệu dùng để nâng cấp nhân vật và những nguyên liệu không biết dùng làm gì

Người đăng: Ngày đăng: 05/03/2016 Hướng dẫn
Mộng Vương Quyền

Nhập vai / Game mobile

Nhà phát hành:

Mộng Vương Quyền

Ngọc là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chiến lực của các Hiệp Sĩ. Việc lựa chọn ngọc phù hợp với đặc tính nhân vật cũng là điều khó khăn cho nhiều Hiệp Sĩ. Ngoài ra trên đường trải nghiệm Mộng Vương Quyền các Hiệp Sĩ còn nhặt được những nguyên liệu dùng để nâng cấp nhân vật nhưng một số nguyên liệu không phù hợp và các Hiệp Sĩ không biết sẽ làm gì với những nguyên liệu không phù hợp. 

Mộng Vương Quyền - Tìm hiểu Hệ thống Luyện Kim 0

Chức năng của hệ thống Luyện Kim bao gồm:

+ Hợp ngọc: 3 viên ngọc cùng cấp sẽ nâng cấp lên 1 ngọc cấp cao hơn.

+ Thay đổi thuộc tính ngọc: sử dụng phù dung luyện ngọc kết hợp với 1 viên ngọc bất kỳ sẽ cho ra 1 viên ngọc có thuộc tính khác. Lưu ý: ngọc sau khi dung luyện sẽ random thuộc tính.

Mộng Vương Quyền - Tìm hiểu Hệ thống Luyện Kim 1

Mộng Vương Quyền - Tìm hiểu Hệ thống Luyện Kim 2

Ghép mảnh Án Tín: sử dụng 200 mảnh ấn tín sẽ nhận được 1 thẻ Ấn Tín tương ứng.

Mộng Vương Quyền - Tìm hiểu Hệ thống Luyện Kim 3

Sử dụng phù dung ấn tín để thay đổi mảnh ấn tính khác.

Mộng Vương Quyền - Tìm hiểu Hệ thống Luyện Kim 4

Ghép các nguyên liệu: nâng cấp các nguyên liệu lên cấp cao hơn, 3 sách huấn luyện (nâng cấp tùy tùng) cùng cấp sẽ nâng lên cấp cao hơn, 10 đá cường hóa (cường hóa trang bị) nâng lên 1 đá cường hóa cấp cao hơn.

Mộng Vương Quyền - Tìm hiểu Hệ thống Luyện Kim 5

Mộng Vương Quyền - Tìm hiểu Hệ thống Luyện Kim 6

Trang chủ: mongvuongquyen.com

Người viết: Giang Nguyễn

Đam mê là khi bản thân có đủ độ điên với những gì yêu thích, đi ngược với lẽ thường chỉ để tìm được chính mình.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Những điều kỳ diệu vô tận ở lục địa MIR M: Vanguard & Vagabond