LOL Arena – Ghé SHOP Săn Vật Phẩm

Shop LoL Arena là nơi giúp bạn đổi Ruby, Vàng hoặc nguyên liệu kiếm được trong trò chơi để lấy được những thứ thần kì đó.

Người đăng: Ngày đăng: 08/03/2016 Hướng dẫn
LOL Arena

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

LOL Arena

Tất cả bảo vật hiếm thấy của nhân gian. Những bí quyết độc môn gia tăng sức mạnh. Những món thần khí thống trị trăm năm.

Shop LoL Arena là nơi giúp bạn đổi Ruby, Vàng hoặc nguyên liệu kiếm được trong trò chơi để lấy được những thứ thần kì đó.

Có 8 loại shop

Shop

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 0

Là nơi bán các vật phẩm, đồ hóa trang, trang bị có được khi càn quét ải. Hoặc bạn dùng Ruby để mua vật phẩm.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 1

Tiệm Thần Bí

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 2

Là nơi bán các vật phẩm mua bằng Vàng và Ruby. Sau một thời gian sẽ tự động làm mới.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 3

Mỗi ngày có thể dùng Ruby làm mới 30 lần. Làm mới càng nhiều, lượng Ruby cần dùng để làm mới càng tăng.

Tiệm Di Tích

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 4

Là nơi bán Ngọc dùng để khảm Huy Hiệu (tính năng được mở khi vượt Tầng 15 Tháp Di Tích), có thể mua bằng Huy Hiệu kiếm tại Tháp Di Tích.

Sau một thời gian sẽ tự động làm mới.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 5

Mỗi ngày có thể dùng Huy Hiệu làm mới 30 lần. Làm mới càng nhiều, lượng Huy Hiệu cần dùng để làm mới càng tăng.

Tiệm Đấu Trường

Là nơi bán Hồn Tướng và mảnh vật phẩm mua bằng Huy Chương Đấu Trường.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 6

Sau một thời gian sẽ tự động làm mới.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 7

Mỗi ngày có thể dùng Huy Chương Đấu Trường làm mới 30 lần. Làm mới càng nhiều, lượng Huy Chương Đấu Trường cần dùng để làm mới càng tăng.

Tiệm Hiệp Cốc

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 8

Là nơi bán Hồn Tướng và mảnh vật phẩm mua bằng Huy Chương Hiệp Cốc.

Sau một thời gian sẽ tự động làm mới.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 9

Mỗi ngày có thể dùng Huy Chương Hiệp Cốc làm mới 30 lần. Làm mới càng nhiều, lượng Huy Chương Hiệp Cốc cần dùng để làm mới càng tăng.

Chợ Đen

Chợ Đen được mở khi đạt cấp VIP 9.

Đã nói đến chợ đen, bạn sẽ nghĩ ngay đến nơi duy nhất tàng trữ những vật phẩm độc quyền, không thể tìm thấy ở chỗ khác. Giá trị vật phẩm không thể ước tính nổi.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 10

Là nơi bán các hồn Tướng, trang bị, mảnh trang bị và nguyên liệu độc quyền, có thể dùng Ruby để mua.

Sau một thời gian sẽ tự động làm mới.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 11

Mỗi ngày có thể dùng Ruby làm mới 30 lần. Làm mới càng nhiều, lượng Ruby cần dùng để làm mới càng tăng.

Thương Nhân

Hội thương nhân tập hợp những con người kiến thức sâu rộng, chu du tứ phương, nắm trong tay không biết bao nhiêu của cải quý.

Thương Nhân được mở khi đạt cấp VIP 7.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 12

Là nơi bán Hồn Tướng và mảnh vật phẩm mua bằng Ruby và Vàng.

Sau một thời gian sẽ tự động làm mới.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 13

Mỗi ngày có thể dùng Ruby và Vàng làm mới 30 lần. Làm mới càng nhiều, lượng Ruby và Vàng cần dùng để làm mới càng tăng.

Tiệm Công Hội

Tiệm Công Hội được mở khi người chơi đạt cấp VIP…

Là nơi bán Hồn Tướng và mảnh trang bị bằng Điểm công Hội.

Sau một thời gian sẽ tự động làm mới.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 14

Mỗi ngày có thể dùng Điểm Công Hội làm mới 30 lần. Làm mới càng nhiều, lượng Điểm Công Hội cần dùng để làm mới càng tăng.

Điểm Công Hội kiếm được khi đi phó bản Công Hội (mở khi Công Hội đạt cấp 4).

Tiệm Thám Hiểm

Tiệm Thám Hiểm được mở khi người chơi đạt cấp VIP…

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 15

Là nơi bán Hồn Tướng và mảnh trang bị bằng Điểm Thám Hiểm.

LOL Arena - Ghé SHOP Săn Vật Phẩm 16

Sau một thời gian sẽ tự động làm mới.

Mau chóng sở hữu những vật phẩm quý nhé Summoners. Liên minh của bạn sẽ rất cần chúng đấy!

Trang chủ: http://lol.mobo.vn/

Người viết: Giang Nguyễn

Đam mê là khi bản thân có đủ độ điên với những gì yêu thích, đi ngược với lẽ thường chỉ để tìm được chính mình.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Punishing: Grey Raven ra mắt phiên bản thử nghiệm toàn cầu mùa hè này