Hero Combo – Hệ Thống VIP

Hero Combo - Khi nạp kim cương các bạn sẽ nhận được điểm VIP. Khi điểm VIP đạt tới các mốc điều kiện nhất định sẽ thăng cấp VIP và hướng các chế độ ưu đãi riêng của cấp VIP.

Người đăng: Ngày đăng: 20/02/2017 Hướng dẫn
Hero Combo

Chiến thuật / Game mobile

Nhà phát hành:

Hero Combo

Hero Combo – Khi nạp kim cương các bạn sẽ nhận được điểm VIP. Khi điểm VIP đạt tới các mốc điều kiện nhất định sẽ thăng cấp VIP và hướng các chế độ ưu đãi riêng của cấp VIP.

THÔNG TIN VIP & QUYỀN LỢI

Cấp VIP Điểm VIP Mô Tả
VIP1
10
Nạp tích lũy 10 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Quà Nạp Lần Đầu-Lux 3 Sao(Pháo Laze).
mở khóa tính năng Càn quét bằng Kim Cương.
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 3 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 5 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 6 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 2 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 5 lần.
Mỗi ngày có thể mua điểm cường hóa kỹ năng 10 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới 7 lần hồi sinh Anh Hùng Thánh Điện.
VIP2
200
Nạp tích lũy 200 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP1.
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 4 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 20 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 7 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 2 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 10 lần.
Mỗi ngày có thể mua điểm cường hóa kỹ năng 20 lần.
VIP3
500
Nạp tích lũy 500 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP2.
Mở khóa tính năng làm mới CD Đấu Trường.
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 5 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 30 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 9 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 2 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 15 lần.
Mỗi ngày có thể mua điểm cường hóa kỹ năng 50 lần.
VIP4
800
Nạp tích lũy 800 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP3.
Mở khóa tính năng Càn quét ải-liên tục 10 lần.
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 6 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 40 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 10 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 3 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 20 lần.
Mỗi ngày có thể mua điểm cường hóa kỹ năng 100 lần.
VIP5
1,800
Nạp tích lũy 1800 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP4.
Quà VIP5-có thể tăng đến Lux 4 Sao.
Khôi phục điểm kỹ năng tối đa tăng lên 20 điểm.
Mở nhiệm vụ ngày “Ta Là Đại Gia!”(Ưu đãi Kim Cương siêu cấp).
Mỗi ngày có thể làm mới mỗi tầng Thánh Điện 1 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới 14 lần hồi sinh Anh Hùng Thánh Điện.
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 7 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 50 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 10 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 3 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 25 lần.
Mỗi ngày có thể mua điểm cường hóa kỹ năng 200 lần.
VIP6
2,800
Nạp tích lũy 2800 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP5.
Quà VIP6-Tặng ‘Đá Thức Tỉnh’.
Mở nhiệm vụ ngày: Anh Hùng Xông Pha V6 (Tặng Bình EXP 2×5).
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 8 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 60 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 11 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 3 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 30 lần.
Mỗi ngày có thể mua điểm cường hóa kỹ năng 300 lần.
VIP7
5,000
Nạp tích lũy 5000 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP6.
Quà VIP7-có thể tăng đến Lux 5 sao.
Mở nhiệm vụ ngày: Anh Hùng Xông Pha V7 (Tặng Bình EXP 2×5).
Mỗi ngày có thể làm mới mỗi tầng Thánh Điện 2 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới 21 lần hồi sinh Anh Hùng Thánh Điện.
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 9 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 70 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 12 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 4 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 35 lần.
Mỗi ngày có thể mua điểm cường hóa kỹ năng 400 lần.
VIP8
7,000
Nạp tích lũy 7000 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP7.
Quà VIP8- Tặng Kim Cương.
Mở nhiệm vụ ngày: Muôn Vàn Thánh KhíV8 (Tặng Chìa Thần Thánhx1).
Mỗi ngày có thể mua điểm cường hóa kỹ năng 500 lần.
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 10 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 80 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 13 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 4 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 40 lần.
VIP9
10,000
Nạp tích lũy 10000 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP8.
Quà VIP9-Có thể tăng đến Lux 6 Sao.
Mở nhiệm vụ ngày: Anh Hùng Xông Pha V9 (Tặng Bình EXP 2×10).
Vĩnh viễn mở Tiệm Thần Bí.
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 11 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 90 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 14 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 4 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 45 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới Thánh Điện mỗi tầng 3 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới 28 lần hồi sinh Anh Hùng Thánh Điện.
VIP10
15,000
Nạp tích lũy 15000 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP9.
Quà VIP10-Tặng vũ khí Lux (Có thể thức tỉnh đến 1 sao).
Khôi phục điểm kỹ năng tối đa tăng lên 30 điểm.
Mỗi ngày Tháp Danh Vọng xuất hiện x2.
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 12 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 100 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 15 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 5 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 50 lần.
VIP11
20,000
Nạp tích lũy 20000 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP10.
Mở Đền Triệu Hồi-Rút thưởng VIP(Rút Anh Hùng Krobelus mạnh nhất).
Mở nhiệm vụ ngày: Thánh Nhẫn Tốc Thành V11 (Tặng Phối Liệu IV).
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 13 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 120 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 16 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 5 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 55 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới Thánh Điện mỗi tầng 4 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới 35 lần hồi sinh Anh Hùng Thánh Điện.
VIP12
30,000
Nạp tích lũy 30000 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP11.
Quà VIP12-được nhận Jinx 4 sao.
Mở nhiệm vụ ngày: Đá Thánh Tốc Thành V12 (Tặng Thạch Tinh IV).
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 14 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 150 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 17 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 5 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 60 lần.
VIP13
60,000
Nạp tích lũy 60000 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP12.
Quà VIP13-được nhận 50 Mảnh Krobelus.
Mở nhiệm vụ ngày: Đá Hồn Thần Bí V13 (Tặng Đá Vạn Năngx1).
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 15 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 200 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 18 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 6 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 65 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới Thánh Điện mỗi tầng 5 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới 42 lần hồi sinh Anh Hùng Thánh Điện.
VIP14
120,000
Nạp tích lũy 120000 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP13.
Quà VIP14-có thể tăng đến Jinx 5 sao.
Mở nhiệm vụ ngày: Muôn Vàn Thánh KhíV14 (Tặng Chìa Thần Thánhx1).
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 16 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 250 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 19 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 6 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 70 lần.
VIP15
200,000
Nạp tích lũy 200000 Kim Cương sẽ mở quyền lợi cấp này.
Gồm tất cả quyền lợi VIP14.
Quà VIP15-được nhận Krobelus 4 Sao.
Mở nhiệm vụ ngày: Đá Hồn Thần Bí V15 (Tặng Đá Vạn Năngx1).
Mỗi ngày có thể mua Thể lực 17 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Điểm Kim Thủ 300 lần.
Mỗi ngày có thể dùng Xưởng Đúc 20 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới ải Elite 6 lần.
Mỗi ngày có thể mua Vé 12vs12 75 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới Thánh Điện mỗi tầng 6 lần.
Mỗi ngày có thể làm mới 49 lần hồi sinh Anh Hùng Thánh Điện.

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

FINAL FANTASY BE: WOTV – Trải nghiệm phần mới nhất của siêu phẩm nhập vai nổi tiếng Nhật Bản