Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh

Muốn train level theo bài hướng dẫn này cần có 1 ít gold để đủ lên đồ theo các mốc level và có thêm 1 ít kinh nghiệm khi clear mob mới easy leveling được.

Người đăng: Ngày đăng: 28/01/2016 Hướng dẫn
Dragon Nest

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

Dragon Nest

Muốn train level theo bài hướng dẫn này bạn cần có 1 ít gold để đủ lên đồ theo các mốc level và có thêm 1 ít kinh nghiệm khi clear mob mới easy leveling được.

Warp portal

Chia theo các mốc level như sau​:

Từ lvl1 – lvl10:

Chẳng có gì ngoài chạy main quest cho nhanh. Cái nhiệm vụ có dấu màu vàng ấy

Từ lvl 10 – lvl 24 ở town Calder Rock nhé

Từ lvl10 – lvl16:

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 0Cổng Cristal Stream – Town Calder Rock

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 1

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 2Sigh Canyon – SC – Master​

Từ lvl16 – lvl24:

Gate Gray Ruins

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 3
 
Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 4Dark tower magic institute – DTMI – Master

Sau khi lên lvl 24 bạn dùng warp bay lên Saint Haven. Từ lvl24 tới 90 chúng ta sẽ đóng đô tại town này. Saint Haven cũng là town chính của Dragon Nest. 

Từ lvl24 – lvl32:

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 5Saint Haven cổng Nam – chọn Hermalte Port

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 6

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 7

Từ lvl32 – lvl40:

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 8 Saint Haven cổng tây – FootHill oF black moutain

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 9

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 10Gate to city of death – GCD hay GDC – Master

Từ lvl40 – lvl50:

– Quay trở lại Saint Haven Cổng Nam, nhưng lần này chọn Riverwort wharf

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 11

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 12Riverwort village ruins – RR – Master

– Chạy tới lvl 45 bạn có thể change job tại town lotus marsh. Town Lotus marsh sẽ mở khi bạn đạt lvl 40 và town này chỉ dùng để làm Quest change job, có bài hướng dẫn change job cho từng class ở trong các box class nhé.

Từ lvl50 – lvl60:

Vẫn là Saint Haven cổng Nam và chọn Riverwort Wharf

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 13

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 14Meteor crash site boundaries – MCSB – Master​

Từ lvl60 – lvl70:

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 15Saint Haven cổng Đông – Anu Arendel

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 16

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 17Golden Medow – GM – Master​

Từ 70 – 80 vẫn ở Anu Arendel nhưng ở 2 map khác nhau và chung 1 khu vực là Monolith

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 18

Từ lvl70 – lvl75:

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 19

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 20Abyss oF heart – AOH – Master​

 Từ lvl75 – lvl80:

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 21

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 22Walling wall – WW – Master​

Từ lvl80 – 90:

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 23Cổng bouty gate

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 24

Dragon Nest: Hướng dẫn tăng cấp siêu nhanh 25Blue Wind plains – BWP – Master​

Trang chủ: http://dn.choi.vn/

Người viết: Giang Nguyễn

Đam mê là khi bản thân có đủ độ điên với những gì yêu thích, đi ngược với lẽ thường chỉ để tìm được chính mình.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Chiến Long Tam Quốc – Lĩnh Ấn Tiên Phong công bố lộ trình ra mắt