Bách Chiến Vô Song Mobile – Tìm hiểu tính năng Luyện Khí (Rèn)

Trong game Bách Chiến Vô Song Mobile, hệ thống Luyện Khi ( Rèn ) có chức năng nâng cao các thuộc tính của trang bị.

Người đăng: Ngày đăng: 15/03/2016 Hướng dẫn
Bách Chiến Vô Song mobile

Nhập vai / 2D

Nhà phát hành:

Bách Chiến Vô Song mobile

Trong game Bách Chiến Vô Song Mobile, hệ thống Luyện Khi ( Rèn ) có chức năng nâng cao các thuộc tính của trang bị.

CƯỜNG HÓA

Dùng đá cường hóa để nâng cấp trang bị

Mỗi trang bị sẽ được nâng cấp từ Tím –> Cam –> Đỏ

Khi cường hóa full bộ trang bị có thể nhận buff tùy theo cấp cường hóa của trang bị

Bách Chiến Vô Song Mobile - Tìm hiểu tính năng Luyện Khí (Rèn) 0

Bách Chiến Vô Song Mobile - Tìm hiểu tính năng Luyện Khí (Rèn) 1

BẢO THẠCH

Tính năng khảm bảo thạch vào trang bị để nâng cao thuộc tính

Mỗi trang bị có thể khảm 3 lỗ

Có thể dùng ngọc để khảm vào trang bị

Buff khảm tương tự như buff cường hóa

Bách Chiến Vô Song Mobile - Tìm hiểu tính năng Luyện Khí (Rèn) 2

VÕ HỒN

Sử dụng đồng để luyện võ hồn, Khi luyện có thể tăng cao thuộc tính của bản thân

Bách Chiến Vô Song Mobile - Tìm hiểu tính năng Luyện Khí (Rèn) 3

TĂNG BẬC

Khi tăng cấp trang bị lên 1 cấp nhất định có thể tiến hàng nâng cấp trang bị lên cao hơn.

Quý bằng hữu có thể sử dụng Sách để nâng cấp trang bị.

Bách Chiến Vô Song Mobile - Tìm hiểu tính năng Luyện Khí (Rèn) 4

Trang chủ: https://bachchien.scoin.vn

Người viết: Giang Nguyễn

Đam mê là khi bản thân có đủ độ điên với những gì yêu thích, đi ngược với lẽ thường chỉ để tìm được chính mình.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Game MMORPG 3D Cloud Song VNG ấn định thời gian ra mắt