Bá Vương Tam Quốc – Hướng dẫn chơi game

Bá Vương Tam Quốc - Kỹ năng hợp kích khác nhau sẽ có cấp ưu tiên, căn cứ cấp ưu tiên chọn ra thứ tự thi triển, nhóm Tướng càng đông, cấp ưu tiên càng cao.

Người đăng: Ngày đăng: 27/02/2017 Hướng dẫn
Bá Vương Tam Quốc

Thẻ tướng / Game mobile

Nhà phát hành:

Bá Vương Tam Quốc

Bá Vương Tam Quốc – Kỹ năng hợp kích khác nhau sẽ có cấp ưu tiên, căn cứ cấp ưu tiên chọn ra thứ tự thi triển, nhóm Tướng càng đông, cấp ưu tiên càng cao.

I. Khái quát

– Kỹ năng hợp kích yêu cầu nhóm từ 2 Tướng trở lên.

– Kỹ năng hợp kích khác nhau sẽ có cấp ưu tiên, căn cứ cấp ưu tiên chọn ra thứ tự thi triển, nhóm Tướng càng đông, cấp ưu tiên càng cao

– Kỹ năng hợp kích và kỹ năng thường không khác biệt nhiều, chỉ là thi triển sẽ cần nhiều người và tiêu hao nộ khí

II. Xuất chiêu

1. Auto

* Thao tác xuất chiêu: Tướng đầy nộ khí, do hệ thống ghép thứ tự xuất chiêu

* Thứ tự xuất chiêu: Kỹ năng hợp kích cấp ưu tiên cao > kỹ năng hợp kích cấp ưu tiên thấp > đại chiêu thường > kỹ năng nhỏ

*  Quy tắc ghép

– Không có nhóm Tướng hợp kích thì xuất đại chiêu

– Có 1 nhóm thì ưu tiên xuất kỹ năng hợp kích, hiệu ứng cuối cùng xuất với đại chiêu

– Có 2 nhóm thì căn cứ cấp ưu tiên xuất kỹ năng hợp kích, hiệu ứng cuối cùng xuất với đại chiêu

– Có nhiều nhóm với nhau, thì sàng lọc theo cấp ưu tiên để xuất, hiệu ứng cuối cùng xuất với đại chiêu

*  Trong quá trình, nếu Tướng tử trận thì hủy thao tác

2. Chú ý

*  Quái cũng thông qua chiến đấu hồi nộ khí, cũng có thể phóng đại chiêu
*  Quái cũng có thể phóng kỹ năng hợp kích, căn cứ theo cài đặt

Hệ thống bạn bè

Bá Vương Tam Quốc - Hướng dẫn chơi game 0

I. Danh sách bạn bè

1. Giới hạn ban đầu: 20,
2. LV10 mở hệ thống bạn bè, sau đó mỗi lần nâng cấp sẽ thêm 2, khi đạt 40 sẽ ko tăng tiếp

3. Thông tin bạn bè: Hình đại diện nhân vật, tên người chơi, cấp người chơi, lực chiến, cấp VIP, thông tin bang hội

4. Click vào bạn bè sẽ xuất hiện giao diện giống với giao diện khi chat click vào ngườichơi lạ, nhưng nút thêm bạn sẽ biến thành nút xóa bạn

5. Sắp xếp danh sách bạn bè, mỗi lần mở sắp xếp, cùng lúc có thể nhận và tặng>tinh lực có thể nhận>tinh lực cóthể tặng>. Sắp xếp theo thờigian từ gần đến xa

6 Trong 1 lần mở giao diện, khi sắp xếp lại, trạng thái sẽ biến thành đã nhận và đã tặng

II. Danh sách yêu cầu

1. Chỉ giữ lại 10 yêu cầu kết bạn mới nhất
2. Nếu vượt quá sẽ xóa yêu cầu cũ
3. Trong danh sách yêu cầu, chỉ tồn tại 1 yêu cầu từ 1 người chơi
4. Sắp xếp danh sách yêu cầu, dựa vào thời gian sắp xếp từ trên xuống dới, từ gần đến xa

Bá Vương Tam Quốc - Hướng dẫn chơi game 1

III. Danh sách đen

1. Giới hạn cố định: 20

2. Hệ thống sẽ tự động ẩn gửi tin TG/tin chat riêng/yêu cầu kết bạn/yêu cầu vào bang hội đối với người chơi có trong danh sách đen của mình

3. Sắp xếp danh sách đen, dựa vào thời gian add từ trên xuống dưới

IV. Thêm bạn

1. Muốn thêm bạn thì cần gửi yêu cầu đến mục tiêu, mục tiêu đồng ý thì 2 bên sẽ trở thành bạn bè

2. Các bước gửi yêu cầu

– Click vào nút “thêm bạn bè” trong giao diện bạn bè, sẽ xuất hiện khung thêm bạn, nhập id bạn để gửi yêu cầu thêm đến mục tiêu

– Click vào khung hình đại diện nhân vật sẽ hiển thị ra thông tin người chơi, click tiếp vào “thêm bạn” để gửi yêu cầu

3. Chú ý

– Danh sách bạn bè của mình đã đạt tối đa hay chưa, nếu rồi thì sẽ xuất hiện thông báo mở rộng và thêm 1 câu: “Danh sách bạn bè đã đầy”

– Mục tiêu đã có trong danh sách bạn bè của mình chưa, nếu rồi thì gửi thất bại và thông báo: “Đối phương đã là bạn của bạn”

– Mục tiêu có trong blacklist hay không, nếu có thì gửi thất bại và thông báo: Người chơi này đang trong blacklist của bạn, không thể thêm”

– Số lượng bạn bè của người chơi mục tiêu đã đầy hay chưa, nếu đầy sẽ thông báo: Danh sách bạn bè của đối phương đã đầy

– Có thể gửi yêu cầu kết bạn cho người chơi offline

4. Trả lời yêu cầu bạn bè

1. Trong danh sách yêu cầu kết bạn có thể click vào người chơi và chọn đồng ý hoặc từ chối

2. Đồng ý yêu cầu

a. Xem mục tiêu có trong blacklist của mình không, nếu có thẽ thông báo “không thể thêm người chơi trong blacklist, không xử lý yêu cầu này

b. Xem số bạn bè của mình đã đạt tối đa hay chưa, nếu rồi thì thông báo: Số bạn bè đã đạt tối đa

V. Xóa bạn bè

Click vào nút xóa bạn bè trong khung thông tin người chơi để xóa người đó khỏi danh sách bạn bè của mình

Khi xóa bạn bè cũng sẽ xóa bản thân khỏi danh sách bạn bè của đối phương

VI. Xóa danh sách đen

Trong danh sách đen click vào nút xóa để xóa người chơi mục tiêu khỏi danh sách đen, sẽ không xác nhận lại

VII. Phúc lợi bạn bè

1. Tặng thể lực

– Người chơi hàng ngày có thể tặng tinh lực cho bạ bè, mỗi bạn bè mỗi ngày chỉ được tặng 1 lần

2. Nhận tinh lực

– Nếu trong danh sách có bạn bè tặng thể lực cho mình thì sẽ ưu tiên hiển thị nút nhận
– Lượt nhận tinh lực hàng ngày làm mới vào 0 giờ hàng ngày
– Mỗi lần nhận 1 điểm tinh lực, nhận thành công sẽ xuất hiện thông báo “Tinh lực+1”

HỆ THỐNG QUAN CHỨC

I. Mở hệ thống quan chức

Khi người chơi đạt lv13 sẽ mở hệ thống quan chức,  trong giao diện chính có thể nhìn thấy nút “Chức” –  click để vào hệ thống quan chức.

Bá Vương Tam Quốc - Hướng dẫn chơi game 2

II. Giới thiệu hệ thống quan chức

Hệ thống quan chức trong game được đặt theo hạng quan chức của tướng thời cổ đại từ đô úy đến đô đốc.

Bá Vương Tam Quốc - Hướng dẫn chơi game 3

Làm thế nào để thăng chức? Thăng chức cần tiêu hao Công Huân Lệnh. Người chơi có thể nhận được mảnh bằng cách vượt PB chính tuyến lần đầu.

Bá Vương Tam Quốc - Hướng dẫn chơi game 4

Hệ Thống Tướng

Bá Vương Tam Quốc có hơn 100 tướng nổi danh trong Tam Quốc, với 3 phẩm chất tím, vàng, đỏ chia thành 5 phái khác nhau.

Bá Vương Tam Quốc - Hướng dẫn chơi game 5

I. Cách thức có được Võ Tướng

1. Thông qua thưởng các loại phụ bản
2. Thông qua ký danh game
3. Mua trong shop game
4. Thưởng đăng nhập liên tiếp trong game
5. Các sự kiện cài đặt trong game
6. Tặng trong nạp lần đầu     

Chi tiết xem tại đây

II. Các hệ phái tướng

1. Thủ: Giỏi gánh s.thương, có thể bảo vệ đơn vị hàng sau. 

Tướng tiêu biểu: Hứa Chử, Đổng Trác, Chu Thái, Văn Sửu,…

2. Vật công: Công đơn vị hàng trước, có thể ra đòn vật lý lớn.

Tướng tiêu biểu: Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Từ Hoảng,…

3. Pháp công: Công nhiều mục tiêu, có thể ra đòn phép lớn.

Tướng tiêu biểu: Gia Cát Lượng, Chu Du, Bàng Thống, Giả Hủ,…

4. Phục Kích: Công đơn vị hàng sau, có thể ra đòn v.lý lớn.

Tướng tiêu biểu: Hoàng Trung, Hạ Hầu Uyên, Tôn Thượng Hương,…

5. Hỗ trợ: Trị liệu đơn vị phe ta, tăng hiệu quả tăng ích.

Tướng tiêu biểu: Hoa Đà, Điêu Thuyền, Lưu Bị,…

III. Hợp kích Tướng

Chi tiết xem tại đây

IV. Đột phá tướng

Tướng sau khi đạt cấp chỉ định có thể dùng Thần Đan tiến cấp và mảnh tướng tương ứng để đột phá, sau khi đột phá điểm trưởng thành của thuộc tính cơ bản tăng, mở khóa và nâng cấp kỹ năng.

Bá Vương Tam Quốc - Hướng dẫn chơi game 6

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT KHÁC

– Tranh đoạt chiến
– Đấu trường liên server
– Thảo phạt phiên quân
– Hệ thông cửa hàng đa dạng
– Thiên hạ vô tặca

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG
TOP GAME HTML5
+ đọc tiếp

Lê Bống chơi chữ thả thính với tấm hình khiến game thủ nhìn muốn trụy tim