Đấu Phá Web – Tìm hiểu Hệ thống Shop nhanh

Đấu Phá Web – Shop là nơi người chơi mua vật phảm thuốc men, người chơi nhấn NPC Luyện Dược Sư trong Thành Chủ, chọn [Mua dược phẩm] là có thể mở Shop.
 
2game-11-5-dauphaweb-s25.jpg (208×235)
 
Shop là nơi người chơi mua vật phảm thuốc men, người chơi nhấn NPC Luyện Dược Sư trong Thành Chủ, chọn [Mua dược phẩm] là có thể mở Shop.
 
2game-11-5-dauphaweb-s26.jpg (524×533)
 
– Thuốc: chủ yếu bán thuốc phục hồi.
– Tạp hóa: chủ yếu bán các vật phẩm như Sách Về Thành.
– Mua lại: có thể mua 8 vật phẩm đã bán gần nhất.
– PS: các vật phẩm bán sau khi làm mới game, trước khi làm mới game sẽ không thể mua lại.
Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn...để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.
Đấu Phá Web
Nhập vai
4
Đánh giá game này!
14 bình chọn

Get involved!

Comments

No comments yet