Các hoạt động PvP trong Dragon Nest

Một trong những nét đặc trưng của Dragon Nest là các monster trong game sẽ có những phản ứng ngẫu nhiên khác nhau với người chơi và sự thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh xung quanh trong những trận chiến.

OVERVIEW

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-1.png (900×746)

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-2.png (900×372)

OCCUPATIONAL WARS

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-3.png (900×746)

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-4.png (900×746)

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-5.png (900×746)

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-6.png (900×746)

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-7.png (900×746)

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-8.png (900×746)

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-9.png (900×746)

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-10.png (900×746)

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-11.png (900×746)

2game-che-do-choi-trong-dragon-nest-12.png (900×746)

Trang chủ https://dn.choi.vn/

Dragon Nest    *Đã đóng cửa*
Nhập vai
4.6
Đánh giá game này!
47 bình chọn

Bình luận

Đăng ký hoặc Đăng nhập để tham gia thảo luận chủ đề này.
No comments yet