Rip113

▪ Trang chủ: https://www.youtube.com/channel/UC1ZrJztrzMeW0N9SvBHHqsw
RIP113 là một streamer chuyên về PUBG cũng mới bước vào nghề stream nhờ các anh streamer đi đầu (Pewpew, Viruss, Xemesis,...) và các anh em trong clan nên mới có được ngày hôm nay.

- Đánh giá Youtuber này -

Chưa có lượt bình chọn nào.
Giới thiệu

RIP113 là một streamer chuyên về PUBG cũng mới bước vào nghề stream nhờ các anh streamer đi đầu (Pewpew, Viruss, Xemesis,…) và các anh em trong clan nên mới có được ngày hôm nay.