Cris Devil Gamer

▪ Trang chủ: https://www.youtube.com/user/CrisDevilGamer
Kênh giải trí giúp các bạn hiểu rõ hơn về các game trong nước và nước ngoài, giúp các bạn thư giãn sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng, với những videos bình luận về game và cho bạn một cái nhìn rõ hơn về chúng.

- Đánh giá Youtuber này -

Chưa có lượt bình chọn nào.
Giới thiệu