Tin game: Hướng dẫn chơi game Tru Tiên 3D mobile

Tru Tiên 3D mobile – Quán Chú Hợp Hoan Phái

Tru Tiên 3D mobile – Quán Chú Hợp Hoan Phái

Hướng dẫn

Tru Tiên 3D mobile - Về thủ Hợp Hoan giống Thanh Vân chủ yếu là dựa vào huyết khí, thủ và né, còn về giảm miễn bạo thương và kháng bạo, trừ phi bạn là user chủ pvp có thể tăng điểm hợp lý, nếu không thì không đề xuất.

Tru Tiên 3D mobile – Trận Linh cho Hợp Hoan

Tru Tiên 3D mobile – Trận Linh cho Hợp Hoan

Hướng dẫn

Tru Tiên 3D mobile - Hợp hoan là 1 chức nghiệp loại phát ra đơn thể của nhiểu bạo mang tính cơ động, bởi vậy để phát huy ưu điểm chức nghiệp này cần dùng 1 vài trận linh để tăng năng lực phương diện sát thương tự thân trong chọn trận linh.

Tru Tiên 3D mobile – Trận Linh dành cho Thanh Vân Môn

Tru Tiên 3D mobile – Trận Linh dành cho Thanh Vân Môn

Hướng dẫn

Tru Tiên 3D mobile - Thanh Vân là phái chuyên công, thường xuyên dùng kỹ năng AOE để ra đòn, bởi vậy để phát huy ưu điểm chức nghiệp này cần dùng 1 vài trận linh để tăng năng lực phương diện sát thương tự thân trong chọn trận linh.

Tru Tiên 3D mobile – Lựa Chọn Pháp Bảo Cho Thiên Âm Tự

Tru Tiên 3D mobile – Lựa Chọn Pháp Bảo Cho Thiên Âm Tự

Hướng dẫn

Pháp bảo là cách tăng lực chiến nhanh nhất trong Tru Tiên, không chỉ nhận k.năng pháp bảo mà còn có thêm huyết luyện và thu thập thuộc tính, quan trọng nhất thông qua quán ma có thể tăng cấp k.năng vậy nên dù ở chức nghiệp nào cũng nên tập trung bồi dưỡng pháp bảo.

Trường Sinh Quyết VNG
Thể loại: Nhập vai Đồ họa: 3D Tải game về máy
360mobi Kiếm Khách VNG
Thể loại: Nhập vai Đồ họa: 3D Tải game về máy