Tin game: Hướng dẫn chơi game Anh Hùng Xạ Điêu Gamota

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Phụ Bản Nguyên Liệu

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Phụ Bản Nguyên Liệu

Hướng dẫn

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota - Phụ bản nguyên liệu là nơi chủ yếu để người chơi lấy được nguyên liệu miễn phí, mỗi lần thông quan có thể nhận ngẫu nhiên một số nguyên liệu, chủng loại nguyên liệu có thể xuất hiện liên quan với cấp bậc thế giới.

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Thi Hội Khoa Cử

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Thi Hội Khoa Cử

Hướng dẫn

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota - “Khoa cử” là một trong những con đường để kiếm kinh nghiệm hàng ngày, người chơi tại bất kỳ thời gian nào cũng có thể giam gia, trả lời đúng một câu hỏi có thể nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng.

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Hoạt Động Bang

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Hoạt Động Bang

Hướng dẫn

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota - Sau khi gia nhập bang hội, ngươi chơi có thể tiến vào lãnh địa bang, tiến hành thêm củi đốt lửa trại và sử dụng thức ăn để tăng kinh nghiệm, mỗi ngày thêm củi được 3 lần, mỗi lần tăng 10% kinh nghiệm.

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Lôi Đài Tranh Hùng

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Lôi Đài Tranh Hùng

Hướng dẫn

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota - Lôi đài tranh hùng là kiểu chơi PVP đồng bộ, mỗi ngày có thời gian mở cố định. Người chơi tham gia sẽ được ngẫu nhiên ghép đôi với một đối thủ, giết chết đối thủ nhận được điểm và phần thưởng.

Cửu Âm 3D VNG
Thể loại: Nhập vai Đồ họa: 3D Tải game về máy
MU Strongest VNG
Thể loại: Nhập vai Đồ họa: 3D Tải game về máy