Lịch ra mắt game

29/10/2015 - 05:00
Battleborn

Battleborn

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nền tảng: PC, Xbox, PS4

chơi ngay tìm
hiểu
28/10/2015 - 10:00
Lôi Đình Chi Nộ

Lôi Đình Chi Nộ

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Nhập vai

▪ Nền tảng: Webgame

chơi ngay tìm
hiểu
28/10/2015 - 10:00
Vô Song Thần Tướng

Vô Song Thần Tướng

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Chiến thuật

▪ Nền tảng: Game mobile

chơi ngay tìm
hiểu
28/10/2015 - 10:00
Special Force 2

Special Force 2

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Bắn súng

▪ Nền tảng: Game PC

chơi ngay tìm
hiểu
27/10/2015 - 10:00
Thần Thoại Võ Lâm

Thần Thoại Võ Lâm

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Nhập vai

▪ Nền tảng: Webgame

chơi ngay tìm
hiểu
27/10/2015 - 06:00
Overwatch

Overwatch

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Bắn súng

▪ Nền tảng: Game PC

chơi ngay tìm
hiểu
26/10/2015 - 10:00
Bàn Long 3D

Bàn Long 3D

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Nhập vai

▪ Nền tảng: Game mobile

chơi ngay tìm
hiểu
26/10/2015 - 10:00
PK Đại Chiến

PK Đại Chiến

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Chiến thuật

▪ Nền tảng: Game mobile

chơi ngay tìm
hiểu
22/10/2015 - 10:00
Ngạo Kiếm Kỳ Thư

Ngạo Kiếm Kỳ Thư

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Nhập vai

▪ Nền tảng: Webgame

chơi ngay tìm
hiểu
22/10/2015 - 10:00
Ngạo Thiên

Ngạo Thiên

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Nhập vai

▪ Nền tảng: Webgame

chơi ngay tìm
hiểu
21/10/2015 - 10:00
BF Online

BF Online

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Bắn súng

▪ Nền tảng: Game client

chơi ngay tìm
hiểu
20/10/2015 - 10:00
Hỏa Chiến

Hỏa Chiến

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Chiến thuật

▪ Nền tảng: Game mobile

chơi ngay tìm
hiểu
20/10/2015 - 10:00
Bất Bại Chiến Thần

Bất Bại Chiến Thần

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Nhập vai

▪ Nền tảng: Game mobile

chơi ngay tìm
hiểu
20/10/2015 - 10:00
Chiến Thần Huyền Thoại

Chiến Thần Huyền Thoại

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Chiến thuật

▪ Nền tảng: Game mobile

chơi ngay tìm
hiểu
20/10/2015 - 10:00
iTeen

iTeen

Ngôn ngữ:

▪ Thể loại: Tổng hợp

▪ Nền tảng: Mobile

chơi ngay tìm
hiểu