Vua Triệu Hồi – Sạp hàng

Vua Triệu Hồi - Bên trong giao diện giao dịch, các Pháp Sư sẽ thấy khung lựa chọn để tiến đến sạp hàng. Sạp hàng là nơi rất hữu dụng để tìm kiếm các vật phẩm giao dịch bằng bạc.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/04/2018 Hướng dẫn
Vua Triệu Hồi

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Vua Triệu Hồi

Vua Triệu Hồi – Bên trong giao diện giao dịch, các Pháp Sư sẽ thấy khung lựa chọn để tiến đến sạp hàng. Sạp hàng là nơi rất hữu dụng để tìm kiếm các vật phẩm giao dịch bằng bạc.

Vua Triệu Hồi - Sạp hàng 0

Pháp Sư cũng có thể bày bán các vật phẩm dư thừa ko dùng lên sạp hàng cá nhân:

Vua Triệu Hồi - Sạp hàng 2

Mỗi khi bày bán có thể thay đổi giá của vật phẩm muốn bán. Phí thủ tục treo bán thay đổi theo giá chủ tướng đề.

Vua Triệu Hồi - Sạp hàng 4

Mỗi vật phẩm sẽ có thời gian trên kệ là 24h. Sau thời gian đó vật phẩm sẽ quá hạn. Các Pháp Sư có thể gỡ xuống miễn phí hoặc đăng bán lại. 

Chúc các Pháp Sư có thể thuận lợi giao dịch mua bán trong thế giới Vua triệu hồi.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn nghĩ sao về nội dung trên?

wpDiscuz