Vua Triệu Hồi – Phòng giao dịch

Vua Triệu Hồi - Lựa chọn biểu tượng  “Giao dịch” để truy cập nhanh hệ thống phòng giao dịch.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/04/2018 Hướng dẫn
Vua Triệu Hồi

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Vua Triệu Hồi

Vua Triệu Hồi – Lựa chọn biểu tượng  “Giao dịch” để truy cập nhanh hệ thống phòng giao dịch.

Trong phòng giao dịch chủ tướng có thể tìm được các vật phẩm Hiếm liên quan đến Chiến hồn tướng, các vật phẩm liên quan đến Bảo bảo, Vòng sáng chòm sao, Trang bị, Ma trận, Cường hóa, Các vật phẩm liên quan đến tướng, và các vật phẩm khác.

Phòng giao dịch chiến hồn tướng:

Trong những cách triệu hồn tướng là ghép hồn tướng và triệu hồi khế ước:

Triệu hồi khế ước: Chủ tướng có thể mua khế ước triệu hồi tướng khi vào giao diện Phòng giao dịch/Chiến hồn tướng/Chiến hồn quý báu.

Ở đây chủ tướng có thể tìm thấy

Hồn tiên linh:

Đủ 99 hồn có thể nhận 1 tướng cấp A ngẫu nhiên

Hồn thánh linh

Đủ 99 hồn có thể nhận 1 tướng cấp S ngẫu nhiên

Khế ước phép theo các level: Phòng giao dịch sẽ có level tối đa theo level thế giới

Vật phẩm ghép hồn: Các vật phẩm hồn tướng để ghép thành triệu hồi tướng cấp D<C<B<A theo tên

Phòng giao dịch các vật phẩm liên quan đến Bảo bảo

Chủ tướng có thể tìm thấy các vật phẩm nuôi dưỡng và tăng chỉ số của bảo bảo, thức ăn và sách kĩ năng của Bảo bảo.

Vua Triệu Hồi - Phòng giao dịch 0

Vua Triệu Hồi - Phòng giao dịch 1

Phòng giao dịch vòng sáng chòm sao:

Mảnh đá khắc vòng sáng chòm sao giúp mở vòng sáng chòm sao của tướng, tăng các chỉ số của tướng theo từng chòm.

Vua Triệu Hồi - Phòng giao dịch 2

* Chòm Bạch Dương: Giúp bản thân tăng Công +5, khi là Chủ tướng ra trận giúp Công Tướng Hỏa quân ta + 15

* Chòm Kim Ngưu: Giúp bản thân tăng Công +5, khi là Chủ tướng ra trận giúp Công Tướng Quang quân ta + 15

* Chòm Song Tử: Giúp bản thân tăng Công +5, khi là Chủ tướng ra trận giúp Công Tướng Phong quân ta + 15

* Chòm Cự Giải: Giúp bản thân tăng Công +5, khi là Chủ tướng ra trận giúp Công Tướng Thủy quân ta + 15

* Chòm Sư Tử: Giúp bản thân tăng Tốc Độ Công +4, khi là Chủ tướng ra trận giúp Thủ Tướng Hỏa quân ta + 12

* Chòm Xử Nữ: Giúp bản thân tăng Tốc Độ Công +4, khi là Chủ tướng ra trận giúp Thủ Tướng Quang quân ta + 12

* Chòm Thiên Bình: Giúp bản thân tăng Tốc Độ Công +4, khi là Chủ tướng ra trận giúp Thủ Tướng Phong quân ta + 12

* Chòm Thiên Yết: Giúp bản thân tăng Tốc Độ Công +4, khi là Chủ tướng ra trận giúp Thủ Tướng Thủy quân ta + 12

* Chòm Nhân Mã: Giúp bản thân tăng Công +5, khi là Chủ tướng ra trận giúp Công Tướng quân ta + 10

* Chòm Ma Kết: Giúp bản thân tăng Tốc độ Công +4, khi là Chủ tướng ra trận giúp Thủ Tướng quân ta + 8

* Chòm Bảo Bình: Giúp bản thân tăng Tốc độ Công +4, khi là Chủ tướng ra trận giúp HP Tướng quân ta +75

* Chòm Song Ngư: Giúp bản thân tăng Công +5, khi là Chủ tướng ra trận giúp Bạo Kích Tướng Quân ta +9

* Chòm Xà Phu: Giúp bản thân tăng Công +5, khi là Chủ tướng ra trận giúp Công Tướng Hắc Ám Quân ta +15

* Chòm Tiểu Khuyển: Giúp bản thân tăng HP tối đa +25, khi là Chủ tướng ra trận giúp Bên Tướng Quân ta +9

* Chòm Thiên Cầm: Giúp bản thân tăng Công +5, khi là Chủ tướng ra trận giúp Sát thương Bạo kích 

Phòng giao dịch trang bị

Ở đây chủ tướng có thể mua những rương trang bị mở ra phẩm chất ngẫu nhiên theo level mà chủ tướng mong muốn

Vua Triệu Hồi - Phòng giao dịch 3

Phòng giao dịch ma trận

Nơi bày bán các vật phẩm hiếm của ma trận, rất cần thiết để nâng cấp, thiết kế ma trận

Vua Triệu Hồi - Phòng giao dịch 4

Phòng giao dịch vật phẩm cường hóa:

Ấn thạch để khảm vào trang bị

Vua Triệu Hồi - Phòng giao dịch 5

Phòng giao dịch các vật phẩm tướng liên quan:

Nơi bày bán các sách kĩ năng bị động của tướng, với các cấp độ cơ bản, cao, phép chung cực và các vật phẩm thức tỉnh tướng

Vua Triệu Hồi - Phòng giao dịch 6

Các vật phẩm khác:

Ngoài các vật phẩm trên, chủ tướng có thể tìm thấy những vật phẩm khác ở mục khác như sách lĩnh ngộ dùng tăng cấp tướng, Các vật phẩm thay đổi ngoại hình chủ tướng và các mảnh kí ức để ghép kho báu..

Vua Triệu Hồi - Phòng giao dịch 7

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
+ đọc tiếp

2Game trở thành máy chủ trong game GH Truyền Kỳ với rất nhiều ưu đãi cho người chơi