Vũ Cực – 7 Ngày Thành VIP

Với Vũ Cực Thiên Hạ, cơ hội để quý thiếu hiệp trở thành VIP vĩnh viễn chưa bao giờ đơn giản hơn. Chỉ cần Online đủ 7 ngày, ngay lập tức quý thiếu hiệp được đạt VIP cấp 3.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 22/12/2016 Hướng dẫn
Vũ Cực

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Vũ Cực

Với Vũ Cực Thiên Hạ, cơ hội để quý thiếu hiệp trở thành VIP vĩnh viễn chưa bao giờ đơn giản hơn. Chỉ cần Online đủ 7 ngày, ngay lập tức quý thiếu hiệp được đạt VIP cấp 3. Thông tin cụ thể như sau:

Online 7 ngày trở thành VIP 3

Quý thiếu hiệp online nhận thưởng tại Sảnh Phúc Lợi đạt các mốc để trở thành VIP, cụ thể như sau:

-Online ngày thứ 2 sẽ trở thành VIP 1.
-Online ngày thứ 3 sẽ trở thành VIP 2.
-Online ngày thứ 7 sẽ trở thành VIP 3.

Vũ Cực - 7 Ngày Thành VIP 0

Vũ Cực - 7 Ngày Thành VIP 2

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!