Vạn Vương Chi Vương – Tu Luyện Đường

Vạn Vương Chi Vương - Cho phép chúa công bồi dưỡng Level của tướng, thu được EXP. Có 3 võ đường cho tướng tu luyện gồm có Sơ Tằm Đường, Nhân Kiệt Đường, Danh Tướng Đường.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 27/12/2016 Hướng dẫn
Vạn Vương Chi Vương

Chiến thuật / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Vạn Vương Chi Vương

Vạn Vương Chi Vương – Cho phép chúa công bồi dưỡng Level của tướng, thu được EXP. Có 3 võ đường cho tướng tu luyện gồm có Sơ Tằm Đường, Nhân Kiệt Đường, Danh Tướng Đường.

-Cổng vào: Click “Hoạt động” –> sau đó chọn “Tu Luyện Đường”
-Cấp mở: Chúa Công đạt lv45.

Vạn Vương Chi Vương - Tu Luyện Đường 0

Quy tắc:

1. Chúa Công có thể cho võ tướng vào Tu Luyện Đường học tập, học xong có thể tăng exp võ tướng.

2. Tu Luyện Đường pahan làm 3 loại: Sơ Tâm Đường, Nhân Kiệt Đường và Danh Tướng Đường.

– Sơ Tâm Đường không cần tiêu hao bất cứ thứ gì
– Nhân Kiệt Đường tiêu hao bạc bắt đầu học
– Danh Tướng đường tiêu hao KNB bắt đầu học.

3. Cấp Chúa Công càng cao, exp nhận được từ Tu Luyện Đường càng cao. Cấp lần lượt phân thành: Lv45~59, lv60~79, lv80~100, lv101 trở lên.

4. Chúa Công có thể tiêu KNB để tăng tốc học tập.

Vạn Vương Chi Vương - Tu Luyện Đường 2

Nhắc nhở:

1. Cấp Chúa Công càng cao exp nhận được càng nhiều, nhưng KNB tiêu hao để bắt đầu học và tăng tốc học cũng càng nhiều.

2. Khi cấp võ tướng giống cấp Chúa Công thì không thể học tập. Cho đến khi cấp võ tướng thấp hơn cấp Chúa Công thì mới được học.

3. Exp nhận được từ Sơ Tâm Đường, Nhân Kiệt Đường, Danh Tướng Đường và thời gian yêu cầu giống nhau, khác biệt chỉ là tiêu bao nhiêu bạc và KNB để học mà thôi.

Người viết: Hoang Thanh

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!