Vạn Vương Chi Vương – Hệ Thống Mưu Lược

Vạn Vương Chi Vương - Khi user đạt cấp độ nâng cấp mưu lược sẽ tiêu hao đạo cụ và bạc để nâng cấp mưu lược.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 27/12/2016 Hướng dẫn
Vạn Vương Chi Vương

Chiến thuật / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Vạn Vương Chi Vương

Vạn Vương Chi Vương – Khi user đạt cấp độ nâng cấp mưu lược sẽ tiêu hao đạo cụ và bạc để nâng cấp mưu lược.

Mưu Lược Phủ

Cách vào: Nhấp icon: Khác –> Chọn Mưu để vào Mưu Lược Phủ

Mưu Lược Phủ: là nơi xem và nâng cấp Mưu Lược, hiện có 5 loại Mưu Lược gồm:

-Phục Kích: triệu hồi phục binh, hỗ trợ chiến đấu.
-Hỏa Ngưu: Hỏa Ngưu đâm, va chạm, gây sát thương cho quân địch.
-Hồi Máu: Thiết tiệc trong quân đội, tăng tình đồng đội.
-Băng Long: triệu hồi Băng Long, khống chế quân địch.
-Kiên Cố: phòng thủ chắc chắn, không thể xâm nhập.
-Minh Cảnh: minh kính cao huyền, thủy chị tĩnh tâm.
-Phá Thiên: giảm trừ trị hương, phá hư hồi máu.
-Cực Lạc: Vong hồn thoái tán, vãng sinh cực lạc.

Vạn Vương Chi Vương - Hệ Thống Mưu Lược 0

Nâng cấp mưu lược

Khi user đạt cấp độ nâng cấp mưu lược sẽ tiêu hao đạo cụ và bạc để nâng cấp mưu lược.

Vạn Vương Chi Vương - Hệ Thống Mưu Lược 2

Sử dụng mưu lược

Trong quá trình chiến đấu, chọn chiến lược xong click hay vuốt sẽ kích hoạt mưu lược trong chiến trường.

 

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!