Vạn Vương Chi Vương – Đột Phá Tướng Cam

Vạn Vương Chi Vương - Nút “Mũi tên lên” ở bảng giao diện Binh Doanh - Tướng cam:

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 27/12/2016 Hướng dẫn
Vạn Vương Chi Vương

Chiến thuật / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Vạn Vương Chi Vương

Vạn Vương Chi Vương – Nút “Mũi tên lên” ở bảng giao diện Binh Doanh – Tướng cam:

I.Lối vào đột phá:

1. Nút “Mũi tên lên” ở bảng giao diện Binh Doanh – Tướng cam:

Vạn Vương Chi Vương - Đột Phá Tướng Cam 0

2. Bộ sưu tập – sau khi tướng cam full sao – Nút đột phá:

Vạn Vương Chi Vương - Đột Phá Tướng Cam 2

II. Đối tượng đột phá: 

Tướng phẩm chất cam

III. Điều kiện đột phá: 

Tướng này đã full sao

IV. Phí đột phá: 

20 Văn võ kỳ sách và 1000 Kim Nguyên Bảo

Vạn Vương Chi Vương - Đột Phá Tướng Cam 4

V. Sau khi đột phá:

-1. Phẩm chất tướng không đổi.
-2. Cấp sao tướng không đổi.
-3. Mở khó binh sĩ bậc 4 nâng cấp.
-4. Giới hạn tăng sao tướng nâng lên 6.
-5. “Phản” không để tướng phản hồi trạng thái trước khi đột phá.
-6. Giữ cấp tướng, cấp kỹ năng, số binh sĩ, binh chủng, cấp binh sĩ, trang bị.
-7. Tạo hình không đổi, kèm hiệu ứng đột phá tướng cam.

VI. Tiêu hao sau khi đột phát  từ 5 sao lên 6 sao:

Tiêu hao 250 hồn tướng, 5000 điểm hồn tướng để nâng lên 6 sao.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!