Vạn Vương Chi Vương – Chiến giặc Hoàng Cân

Vạn Vương Chi Vương - Bối cảnh lịch sử: Những năm cuối nhà Đông Hán, thiên hạ đại loạn, chiến tranh xảy ra liên miên, Giặc Hoàng Cân hoành hành khắp nơi.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 27/12/2016 Hướng dẫn
Vạn Vương Chi Vương

Chiến thuật / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Vạn Vương Chi Vương

Vạn Vương Chi Vương – Bối cảnh lịch sử: Những năm cuối nhà Đông Hán, thiên hạ đại loạn, chiến tranh xảy ra liên miên, Giặc Hoàng Cân hoành hành khắp nơi. Chúng cướp bóc của dân lành, khiến đời sống của dân chúng gặp nhiều khó khăn. Tiêu diệt Giặc Hoàng Cân, duy trì trật tự trị an của khu vực trở thành mục tiêu hàng đầu của các Chúa Công. Mau tiêu diệt Giặc Hoàng Cân để nhận Đan Exp Võ Tướng.

Vạn Vương Chi Vương - Chiến giặc Hoàng Cân 0

Điều kiện mở mở: Chúa công đạt lv10 và trở lên.

Điều kiện kích hoạt: Sau mỗi lần đấu thắng trong ải Tinh Anh (khiêu chiến hay quét đều được) là có xác suất kích hoạt gặp được Giặc Hoàng Cân, nếu gặp may còn phát hiện ra Đầu Sỏ Hoàng Cân nữa!

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!