Tru Tiên 3D mobile – Thú cưng của Hợp Hoan

Tru Tiên 3D mobile - Hợp hoan là 1 chức nghiệp loại phát ra đơn thể sở trường bạo phát, trong chọn k.năng sủng chắc chắn cần tăng k.năng hệ nhanh nhẹn và hệ công của công.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 02/07/2017 Hướng dẫn
Tru Tiên 3D Mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tru Tiên 3D Mobile

Tru Tiên 3D mobile – Hợp hoan là 1 chức nghiệp loại phát ra đơn thể sở trường bạo phát, trong chọn k.năng sủng chắc chắn cần tăng k.năng hệ nhanh nhẹn và hệ công của công, bạo và bạo thương là chính, ảnh hưởng hiệu quả k.năng hệ nhanh nhẹn quyết định thuộc tư chất đấu chí và linh động của sủng, vì khi hợp hoan sủng, nhất định phải chọn sủng linh động hoặc đấu trí cao (quyết định phụ thuộc chọn k.năng), thế nên tiến cử vài sủng thích hợp hợp hoan là:

-Linh Hầu sơ khai  
-Cấp 50 đổi Hoa Mị
-Cấp 70 đổi Băng Liệt Hùng
-Cấp 90 đổi Mi Lộc hoặc Hoàng Điểu

Tru Tiên 3D mobile - Thú cưng của Hợp Hoan 0

Tru Tiên 3D mobile - Thú cưng của Hợp Hoan 2

Tru Tiên 3D mobile - Thú cưng của Hợp Hoan 4

Tru Tiên 3D mobile - Thú cưng của Hợp Hoan 6

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!