Tru Tiên 3D mobile – Lựa chọn pháp bảo cho Hợp Hoan

Pháp bảo là cách tăng lực chiến nhanh nhất trong Tru Tiên, không chỉ nhận k.năng pháp bảo mà còn có thêm huyết luyện và thu thập thuộc tính.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 02/07/2017 Hướng dẫn
Tru Tiên 3D Mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tru Tiên 3D Mobile

Pháp bảo là cách tăng lực chiến nhanh nhất trong Tru Tiên, không chỉ nhận k.năng pháp bảo mà còn có thêm huyết luyện và thu thập thuộc tính, quan trọng nhất thông qua quán ma có thể tăng cấp k.năng vậy nên dù ở chức nghiệp nào cũng nên tập trung bồi dưỡng pháp bảo. Tuy nhiên mỗi chức nghiệp có cách nâng pháp bảo khác nhau. Bài dưới đây sẽ giới thiệu về pháp bảo Hợp Hoan.

Tiến cử Pháp Bảo Hợp hoan

Nhiếp Tâm Linh:K.năng pháp bảo có thể giảm thủ địch, , tăng tỷ lệ bạo n.vật, rất cần cho Hợp Hoan.

Tru Tiên 3D mobile - Lựa chọn pháp bảo cho Hợp Hoan 0

Thiên Gia:Pháp Bảo này có đặc điểm trong 8s gây sát thương địch đơn, ngoài ra tăng tỷ lệ bạo tự thân.

Tru Tiên 3D mobile - Lựa chọn pháp bảo cho Hợp Hoan 2

Sơn Hà Phiến:Dựa vào chân khí bản thân tăng công, gây 1 lần sát thương cao cho mục tiêu đơn, công và sát thương đơn cao rất phù hợp với Hợp Hoan.

Tru Tiên 3D mobile - Lựa chọn pháp bảo cho Hợp Hoan 4

Thần Mộc Đầu:Đánh mạnh vào mục tiêu đơn, tăng sinh tồn và khống chế cho Hợp Hoan.
Quán Ma Pháp Bảo

Tru Tiên 3D mobile - Lựa chọn pháp bảo cho Hợp Hoan 6

K.năng quán chú phù hợp với Hợp Hoan nhất là những k.năng

-Phi Hoa, Tình Võng, Giang Nam, Tuyệt Luyến, Ngưng Thần, Triền Miên…

Huyết Luyện Pháp Bảo : Hợp Hoan chuyên bạo cao, tấn công đơn, nên chú trọng huyết luyện công, bạo, khí huyết, thủ, sau đó là chính xác, kháng bạo, giảm bạo thương.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!