Tru Tiên 3D mobile – Cách Nâng Kỹ Năng Hợp Hoan

Hợp Hoan là 1 trong các chức nghiệp đầu tiên của Tru Tiên, chuyên về thích khách công đơn bạo cao. Vậy phái này có k.năng gì và làm thế nào để tăng điểm?

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 02/07/2017 Hướng dẫn
Tru Tiên 3D Mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tru Tiên 3D Mobile

Hợp Hoan là 1 trong các chức nghiệp đầu tiên của Tru Tiên, chuyên về thích khách công đơn bạo cao. Vậy phái này có k.năng gì và làm thế nào để tăng điểm?

Giới thiệu Hơp Hoan

Tru Tiên 3D mobile - Cách Nâng Kỹ Năng Hợp Hoan 0

Giới Thiệu k.năng

Tầng 1Lưu Phong

Tru Tiên 3D mobile - Cách Nâng Kỹ Năng Hợp Hoan 2

[Phi Hoa]: Công mục tiêu gần,thêm sát thương công,gây 100%+sát thương.

[Tình Võng]:Công mục tiêu gần 2lần,mỗi lần công thêm sát thương công,tổng gây 200%+sát thương,Lần thứ 2 công giảm tốc.

[Cựu Mộng]:Công mục tiêu gần, thêm sát thương công,gây 90%+ sát thương,và xóa bớt 1 buff mục tiêu

[Phong Lưu]: Giới hạn chân khí cao.

[Vong Ưu]:Tăng cao bạo kích .

Tiến cử tăng điểm:

-Phi Hoa : 1 điểm
-Tình Võng : không chọn
-Cựu Mộng : 1 điểm
-Phong Lưu : không chọn
-Vong Ưu 17 điểm

Phong Lưu không thêm,Vong Ưu phải đầy,Phi Hoa có thể dùng để quá độ. Hiệu quả giảm tốc của Tình Võng và khu tán của Cựu Mộng thực ra rất tốt, đặc biệt khi PK nhưng do ban đầu chưa đủ điểm nên chỉ có thể thêm hiệu quả bị động.

Tầng 2 Di Hoa

Tru Tiên 3D mobile - Cách Nâng Kỹ Năng Hợp Hoan 4

[Thu Ba]:Công mực tiêu nhóm trong phạm vi,thêm sát thương công,gây 90%+ sát thương,Khiến địch bị mê hoặc.

[Khích Lệ]:dựa vào giới hạn hao chân khí,Tăng công bản thân,Kéo dài vài giây

[Cầu Phúc]:Tăng giới hạn khí huyết nhất định và hồi 1 lượng khí huyết tương ứng,kéo dài vài giây.

[Tiêu Hồn]:Tăng mê hoặc.

[Tự Luyến]:Tăng kháng mê hoặc.

[Mơ Màng]:Tăng kháng định thân.

[Giang Nam]:Công nhanh mục tiêu gần 4 lần,mỗi lần công thêm sát thương công,gây 135%+ sát thương.

Tiến cử tăng điểm

-Thu Ba : 2 điểm
-Khích lệ :11 điểm
-Cầu Phúc: 13 điểm
-Tiêu Hồn : 1 điểm
-Tự Luyến : 1 điểm
-Giang Nam : 13 điểm

Cầu Phúc đầy,Khích Lệ đầy,Giang Nam phải đầy,Giai đoạn đầu hợp hoan mạnh nhất về xuất k.năng đơn, ngươi chơi chuyên PVP đủ điểm Thu Ba, lúc này các k.năng Tiêu Hồn、Tự Luyến、Mơ Màng dựa vào tình hình để quyết định, PVP chính đủ điểm, PVE dựa vào tình hình thêm điểm.

Tầng 3 Vọng Nguyệt

Tru Tiên 3D mobile - Cách Nâng Kỹ Năng Hợp Hoan 6

[Phù Quang]:Tăng 35%+Tốc di,kéo dài vài giây.

[Ảo Chân]:Tăng 120%+né,hồi15%+ chân khí.

[Ẩn Hiện]:Tăng né.

[Tuyệt Tình]:Tăng thêm bạo

[Ngưng Thần]:tăng công.

[Liên Ảnh]:Công mục tiêu nhóm trong phạm vi 5 lần, mỗi lần công thêm sát thương công,gây 112%+ sát thương,kéo dài vài giây. Mỗi lần công có thêm hiệu quả chảy máu.

[Sủng Ái ]:Di chuyển nhanh đến múc tiêu và tấn công, thêm sát thương công,gây 395%+ sát thương. Tăng bạo 100%+,kéo dài vài giây.

[Tuyết Nguyệt]:Công mục tiêu gần 4 lần, mỗi lần công thêm sát thương công, gây 155%+ sát thương, tỷ lệ giảm chân khí 3.5%+.Đồng thời gây sát thương cho mục tiêu xung quanh.

Tiến cử tăng điểm

-Huyễn Chân : 11 điểm
-Ẩn Hiện : 12 điểm
-Tuyệt Tình :16 điểm
-Ngưng Thần : 15 điểm

Tuyệt Tình và Ngưng Thần cần đầy, chuyên PVP có thể chọn làm đầy Phù Quang, có thể chạy bộ nhanh, chuyên PVE chọn Ẩn Hiện và Ảo Chân.

Đại chiêu chọn Liên Ảnh quần công phù hợp PVE;Tuyết Nguyệt  phù hợp với PVP nhiều người;Sủng Ải  bù khuyết điểm chân ngắn, có thể trong nháy mắt rút ngắn thời gian, phù hợp PVP,tất nhiên PVE có thể phù hợp chọn Sủng Ái tấn công đơn.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!