Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile – Hệ Thống Tình Duyên

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Trong game, nhân vật có quan hệ “tình duyên” phối hợp ra trận, có thể nhận thêm thuộc tính khác nhau.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 10/04/2017 Hướng dẫn
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp mobile

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile – Trong game, nhân vật có quan hệ “tình duyên” phối hợp ra trận, có thể nhận thêm thuộc tính khác nhau. Nhân vật có quan hệ tình duyên thì có thể kích hoạt trong cùng 1 đội chiến.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Hệ Thống Tình Duyên 0

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Hệ Thống Tình Duyên 2

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Hệ Thống Tình Duyên 4

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
24/11
10:00

Tây Du Chi Lộ


S22 / VNG

24/11
10:00

MU Online Web


Dungeons 10 / VNG

24/11
10:00

Đại Càn Khôn


S89 / VNG

24/11
10:00

Cửu Thiên Phong Thần


S4 / CMN Online

24/11
10:00

Chiến Thần Vô Song


S1 / SohaGame