Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile – Hệ Thống Phái

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Người chơi sau khi tham gia hoặc tự tạo phái, có thể thêm tướng vào danh sách bảo vệ phái, về sau người chơi có thể ở một số PB chiến đấu thuê Hộ vệ phái (gồm cả tướng của mình và tướng hộ vệ của người chơi khác).

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 10/04/2017 Hướng dẫn
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp mobile

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile – Người chơi sau khi tham gia hoặc tự tạo phái, có thể thêm tướng vào danh sách bảo vệ phái, về sau người chơi có thể ở một số PB chiến đấu thuê Hộ vệ phái (gồm cả tướng của mình và tướng hộ vệ của người chơi khác).

Bảo Vệ Phái

Người chơi sau khi tham gia hoặc tự tạo phái, có thể thêm tướng vào danh sách bảo vệ phái, về sau người chơi có thể ở một số PB chiến đấu thuê Hộ vệ phái (gồm cả tướng của mình và tướng hộ vệ của người chơi khác).

Ở giao diện bắt đầu chiến đấu, khi thiết đặt trận hình sẽ xuất hiện mục chọn hộ vệ và bản thân. Sau khi đánh chọn sẽ nhìn thấy tướng có thể thuê. Tốn Vàng nhất định có thể thuê tướng khác, cần đảm bảo đội của mình chưa đủ người (đã đạt 5 người), ngoài ra, tướng cùng loại không thể xuất hiện cùng lúc trong đội.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Hệ Thống Phái 0

Xây Dựng Phái

Xây dựng phái là nơi người chơi cống hiến Exp tăng cấp phái, người chơi có thể chọn tăng cấp miễn phí, hoặc tiêu hao Vàng và NB tiến hành tăng cấp. Sau khi làm nhiệm vụ xây dựng, còn nhận quà thù lao tương ứng: thể lực và điểm cống hiến.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Hệ Thống Phái 2

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Hệ Thống Phái 4

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Hệ Thống Phái 6

Sau khi tăng cấp, có thể tăng giới hạn Trưởng Lão Phái, dùng điểm cống hiến mua vật phẩm trong Tàng Bảo Các được hưởng giá ưu đãi.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Hệ Thống Phái 8

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!