Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile – Tế Đàn Tam Hoàng

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Nếu thỏa mãn các điều kiện sau trong chiến đấu hoặc sau khi quét, tiểu tiên có thể kích hoạt Tế Đàn Tam Hoàng.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 10/04/2017 Hướng dẫn
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp mobile

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile – Nếu thỏa mãn các điều kiện sau trong chiến đấu hoặc sau khi quét, tiểu tiên có thể kích hoạt Tế Đàn Tam Hoàng.

Đầu tiên, muốn kích hoạt Tế Đàn Tam Hoàng, cần tướng đầy sao! Chỉ Tướng đầy sao và hồn phách tướng không quá 20, sau khi chiến đấu sẽ kích hoạt Tế Đàn. Lưu ý mỗi 24h chỉ được kích hoạt một lần.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Tế Đàn Tam Hoàng 0

Tế Đàn Tam Hoàng là nơi thu hồi hồn phách tướng đầy sao, để đổi hồn phách Ma Y Tướng, 20 hồn phách đổi 1, 50 hồn phách đổi 2, 100 hồn phách đổi 5, còn lại sẽ tạo ra một số Đá Tăng sao, NB, Đồng, mảnh thuốc và Thanh Linh Ngọc.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Mobile - Tế Đàn Tam Hoàng 2

Mỗi lần kích hoạt, chỉ được dùng 1 hồn tướng đầy sao dể đổi, nếu hồn tướng này đủ, có thể đổi hết. Nhưng nếu muốn dùng hồn tướng khác để đổi, vậy thì phải đợi hôm sau.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!