Thần Thoại PK – Hệ Thống Servant: Thú Cưng

Thần Thoại PK - Đây là giao diện Thú Cưng của bạn. Mỗi loại sẽ hỗ trợ thuộc tính khác nhau, bạn hãy lựa chọn thú cưng có thuộc tính phù hợp với mình để chiến đâu.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 07/02/2018 Hướng dẫn
Thần Thoại PK

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Thần Thoại PK

Thần Thoại PK – Đây là giao diện Thú Cưng của bạn. Mỗi loại sẽ hỗ trợ thuộc tính khác nhau, bạn hãy lựa chọn thú cưng có thuộc tính phù hợp với mình để chiến đâu.

Cấp 50 clear chapter 8-8 mở

Thần Thoại PK - Hệ Thống Servant: Thú Cưng 0

Click vào biểu tượng sẽ hiện ra giao diện :

Thần Thoại PK - Hệ Thống Servant: Thú Cưng 2

Đây là giao diện Thú Cưng của bạn. Mỗi loại sẽ hỗ trợ thuộc tính khác nhau, bạn hãy lựa chọn thú cưng có thuộc tính phù hợp với mình để chiến đâu.

Lưu ý: nên chọn nhũng thú cưng có 4 skill để sử dụng, nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong chiến đấu.

Chọn biểu tượng khanh tròn để đến giao diện tìm thú cưng nhé.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!