Thần Thoại PK – Hệ Thống Mana See

Thần Thoại PK - Hệ thống Mana See sẽ tăng thuộc tính cho bạn theo %. Các thuộc tính của bạn càng cao sẽ tăng càng nhiều cho bạn sức mạnh.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 07/02/2018 Hướng dẫn
Thần Thoại PK

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Thần Thoại PK

Thần Thoại PK – Hệ thống Mana See sẽ tăng thuộc tính cho bạn theo %. Các thuộc tính của bạn càng cao sẽ tăng càng nhiều cho bạn sức mạnh.

Đạt cấp 60 và clear chapter 9-10

Thần Thoại PK - Hệ Thống Mana See 0

Ở giao diện Characters bạn chọn biểu tượng được khoanh tròn để đến giao diện Mana See

Thần Thoại PK - Hệ Thống Mana See 2

Hệ thống Mana See sẽ tăng thuộc tính cho bạn theo %. Các thuộc tính của bạn càng cao sẽ tăng càng nhiều cho bạn sức mạnh.

Mỗi ngày Mana See giới hạn số điểm bạn tăng cấp, có thể lick vào khoanh tròn đỏ để tăng giới hạn nhưng phải tốn khá nhiều Gold đấy.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!