Thần Thoại PK – Hệ Thống Bảo Vật Treasure

Thần Thoại PK - Ở Hệ Thống bảo vật sẽ có nhiều loại báo vật cho bạn lựa chọn nâng cấp, mỗi loại sẽ tăng thuộc tính riêng giúp bạn nâng cao sức chiến đấu.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 07/02/2018 Hướng dẫn
Thần Thoại PK

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Thần Thoại PK

Thần Thoại PK – Ở Hệ Thống bảo vật sẽ có nhiều loại báo vật cho bạn lựa chọn nâng cấp, mỗi loại sẽ tăng thuộc tính riêng giúp bạn nâng cao sức chiến đấu.

Cấp 45 clear chapter 7-8 mở

Thần Thoại PK - Hệ Thống Bảo Vật Treasure 0

Click vào biểu tượng sẽ hiện ra giao diện :

Thần Thoại PK - Hệ Thống Bảo Vật Treasure 2

Ở Hệ Thống bảo vật sẽ có nhiều loại báo vật cho bạn lựa chọn nâng cấp, mỗi loại sẽ tăng thuộc tính riêng giúp bạn nâng cao sức chiến đấu.

Chọn Open ở biểu tượng khoanh tròn sẽ hiện ra giao diện tầm bảo :

Thần Thoại PK - Hệ Thống Bảo Vật Treasure 4

Bạn có thể sử dụng Gold hoặc Pyrum để tầm bảo

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!